Online-sexueel misbruik op Filipijnen neemt snel toe

-Manila- (KNA) Mensenrechtenorganisaties slaan alarm over de toenemende sexuele uitbuiting van Filipijnse kinderen op internet.

In minder dan drie jaar heeft zich het aantal IP-adressen voor online-misbruik meer dan verdrievoudigd, meldt de nationale TV, naar aanleiding van een studie door Group International Justice Mission (IJM). Belangrijkste oorzaak is de dramatische armoede in het overwegend Katholieke land, aldus het bericht. Tevens is de goede beheersing van de engelse taal, in de voormalige VS-kolonie, alsook de uitmuntende internet-infrastructuur debet aan het misbruik. De IJM roept op tot een wereldwijde strijd tegen armoede.

Straffeloosheid

De Filipijnse staatssecretaris van justitie Emmeline Villar roept op tot een internationale strijd tegen sexueel misbruik van kinderen op het internet. “Wij moeten als globale gemeenschap ageren en de straffeloosheid in de landen waar de daders wonen alsook op de Filippijnen stoppen, zei Villar tegenover journalisten. Het netwerk voor kinderrechten in Manila waarschuwde al in april voor een door de Corona-crisis veroorzaakte stijging in de handel en ruil van kinderpornografie op het internet.

Afgelopen februari wees de kinderhulporganisatie van de VN, Unicef, al op het groeiende probleem van kinderpornografie uit de Filipijnen op het internet. Alleen al in 2018 werden op het internet 600.000 sexgerelateerde foto’s van Fillipijnse kinderen verkocht of geruild, dat aantal is dan nog exclusief de in omloop zijnde video’s.

Geef een reactie op dit artikel