Situatie minderjarige vluchtelingen catastrofaal

-ATHENE/BERLIJN- (KNA) Alleenstaande minderjarige vluchtelingen leven in Griekenland onder catastrofale omstandigheden en worden door geweld en misbruik dag-in-dag-uit bedreigd.

Een vandaag gepubliceerd rapport van Equal Rights Beyond Borders werd aan het Duitse Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (BumF) aangeboden. Beide organisaties eisen
van de EU, voor de bescherming en het welzijn van de minderjarigen te zorgen en hen over de staten te verdelen of naar hun families terug te brengen.

Voor de meer dan 3.500 alleenstaande minderjarige vluchtelingen zijn in Griekenland onvoldoende veilige opvanglocaties. De zogenaamde Hotspots op Lesbos, Chios en Samos zijn “hopeloos overvol”. Een kwakkelende voedselverzorging, lichamelijk en sexueel geweld behoren voor de vele minderjarige vluchtelingen tot het dagelijks bestaan.

Ook op het vaste land bestaan onvoldoende kind-veilige opvanglocaties. Minderjarigen komen heel vaak in gevangenissen terecht wegens gebrek aan opvang. In de gevangenissen heersen mensonwaardige omstandigheden. Misbruik door andere gevangenen en bewakers zijn regel in plaats van uitzondering.

Meer dan duizend minderjarigen zitten thans in ‘onveilige woonsituaties’, velen van hen zijn dakloos. Het werkelijke aantal zou volgens het rapport nog veel hoger kunnen liggen. “Veel minderjarigen proberen op eigen kracht en onder risicovolle omstandigheden, aan de situatie in Griekenland te ontkomen.

“Zij zijn daarbij aan geweld en misbruik hulpeloos uitgeleverd” aldus Nerea Gonzalez Mendez de Vigo van BumF.

Foto: Pixabay

Geef een reactie op dit artikel