Kardinalen Burke en Brandmüller: Kritiek op Amazone-Synode

Leestijd: 2 minuten -Washington- (KNA) De Kardinalen Walter Brandmüller en Raymond Leo Burke hebben opnieuw de publiciteit gezocht en heftige kritiek op de door Paus Franciscus ingestelde Amazone-Synode gegeven. Zo meldt het Katholieke medianetwerk CNA/EWTN. Beide Kerkmannen stuurden brieven waarin zij hun zorgen uitspreken aan de andere leden van het College van Kardinalen.

Brandmüller uit kritiek en mishagen over het voorbereidingsdocument voor de Synode – het zogenaamde Instrumentum Laboris in zijn brief. Er zijn in het document tegenstrijdigheden, wat de verenigbaarheid met de echte leer van de Kerk betreft, zo de Duitse Kardinaal.

Op sommige punten zijn er zelfs ‘tegengestelde’ opvattingen, zo staat in een schrijven van Brandmüller van 28 augustus. Bovendien ziet hij, met het oog op de actuele debatten, het gevaar dat zelfs het Priester-Celibaat ter discussie gesteld zal worden. Alle Kardinalen moeten gaan nadenken hoe zij straks, met eventuele ‘ketterse’ beslissingen door de  Synode dienen om te gaan.

VS-Kardinaal Burke liet met gelijksoortige kritische opmerkingen van zich horen tegenover persagentschap CNA. Ook hij schreef 28 augustus aan meerdere collega’s, dat hij de grote ongerustheid van Brandmüller ten aanzien van de Amazone-Synode “volledig” deelt.

De Amazone-Synode (6-27 oktober) in het Vaticaan wil over nieuwe vormen van Pastorale zorg in gebieden met weinig Priesters discussiëren, de rechten van inheemse volkeren versterken en de ecologische
situatie van de soorten- en grondstofrijke regenwoudregio in Latijns-Amerika in ogenschouw nemen.

Foto: Pixabay
Boeken algemeen