Vaticaan: Belgische klinieken niet langer Rooms-Katholiek

-Vaticaanstad/Gent (KNA) Het Vaticaan heeft de intrekking van de Rooms-Katholieke identiteit voor psychiatrische klinieken van de Belgische Orde ‘Broeders van Liefde’ bevestigd. Zoals reeds eerder door ons gemeld, mogen zij zich sinds eind maart niet meer als Rooms-Katholiek betitelen. In een gisteren gepubliceerde brief gaf de Romeinse Congregatie voor het Geloof de redenen aan voor deze beslissing.

Na talrijke gesprekken en ontmoetingen moet men helaas vaststellen, dat in de aan de Orde verbonden klinieken geen wil voorhanden is, de Katholieke-leer te accepteren. Actieve levensbeëindiging blijft ook in extreme gevallen ontoelaatbaar, aldus het door Kardinaal Luis Ladaria ondertekende schrijven. Het menselijk leven dient onder alle omstandigheden zijn waardigheid te behouden. Daarom is het pervers, als artsen en relaties uit foute motieven actieve euthanasie praktiseren. Daarom heeft men na lang wikken-en-wegen besloten, de betrokkenen klinieken niet langer als Rooms-Katholiek te beschouwen.

De algemeen voorzitter van de vereniging van de ‘Broeders van liefde’, Raf de Rycke, had reeds in mei gelaten op de intrekking gereageerd. De beslissing heeft geen civiel-rechtelijke gevolgen zei hij destijds tegen Dagblad ‘De Standaard’. De strijd of de klinieken zich wel of niet Rooms-Katholiek mogen noemen loopt al sinds 2017.

Destijds had de Belgische organisatie ‘Broeders van Liefde’ meegedeeld, dat zij actieve euthanasie voor psychisch zieken in haar klinieken voortaan niet meer wilde uitsluiten. In België is actieve euthanasie sinds 2002 onder bepaalde voorwaarden legaal, óók voor psychiatrisch zieken.

De ‘Broeders van Liefde’ exploiteren in België twaalf psychiatrische klinieken alsook tientallen scholen, kinderdagverblijven en centra voor orthopedie. In totaal heeft de organisatie, naar eigen zeggen,  14.000 werknemers. Juridisch is de Orde nauw verbonden met de organisatie.

De specialiteit van de in 1807 in Gent opgerichte Orde van de ‘Broeders van liefde’ is de verpleging en opvang van psychisch zieken. De gemeenschap, die in België onder de naam ‘Broeder van Liefde’ bekend is, heeft wereldwijd ongeveer 600 leden en is in ongeveer 30 landen actief.

Geef een reactie op dit artikel