Vaticaan: Ex-Nonnen kwamen deels in prostitutie terecht

-Vaticaanstad- (KNA) Het Vaticaan gaat meer hulp bieden aan voormalige Kloosterzusters, die hun Orde hebben verlaten of werden uitgesloten. In sommige gevallen zijn ex-Zusters zelfs in de prostitutie terecht gekomen, om zich zelf zo ‘boven water te houden’, zegt Curiekardinaal Joao Braz de Aviz (verantwoordelijk voor de Kloosterordes) tegen het Vaticaanse tijdschrift “Donne Chiesa Mondo” (in de februari-uitgave). Paus Franciscus heeft in Rome een opvanglocatie voor deze vrouwen opgericht, die nu nog op straat leven, vooral vrouwen van buitenlandse komaf. Het project is nog maar net opgestart, maar kent reeds een grote toeloop.

Er was altijd al hulp en opvang voor vrouwen, die hun Orde verlieten, maar er kan nog meer hulp geboden worden, zegt de Kardinaal. Een aantal van hen zijn “volledig in de steek gelaten”. In de opvanglocatie voor ex-Zusters, dat door Zusters van de Heilige Karl Borromeus geleidt wordt, heeft hij “zeer schrijnende gevallen gezien”. Soms hebben Kloosteroversten de reisdocumenten of id-kaarten achtergehouden, om Zusters op die manier te verhinderen het Klooster te verlaten.

De opvang toont “een wereld van groot verdriet, maar ook van hoop”. In sommige gevallen gaat het er om, eerst maar weer eens het vertrouwen op te bouwen, zegt Braz de Aviz. Vaak kregen de voormalige Zusters op geen enkele wijze begeleiding, laat staan ondersteuning. “Dat alles moet drastisch veranderen”, aldus de Prefect.

Ook spreekt Braz de Aviz zich uit over de macht van sommige Kloosteroversten. In veel vrouwencongregaties heerst angst. Ook zijn er leden, “die er toe neigen, blind te gehoorzamen, zonder hardop te zeggen, wat zij denken”. Echt gehoorzaam zijn betekent echter, zich “met moed en waarheid” uit te spreken, om zo de Oversten een betere basis voor hun beslissingen te geven, aldus de Kardinaal.

Foto:  Agência Senado

Geef een reactie op dit artikel