Vaticaan ontneemt Kliniek de Katholieke identiteit

-VATICAANSTAD/BRUSSEL (ADN/VRT/KNA) Psychiatrische Klinieken behorende tot de Belgische Orde ‘Broeders van Liefde’ mogen zich voortaan niet langer Katholiek noemen.

De Vaticaanse Congregatie voor het Geloof heeft dit nu definitief besloten na diverse maningen. De Generaal- Overste van de Orde, Rene Stockman, bevestigt dit.

De strijd, of een psychiatrische kliniek, die de mogelijkheid van euthanasie niet uitsluit, kan zich niet als Katholiek voor doen, deze discussie loopt al sinds 2017. Destijd had de Belgische organisatie ‘Broeders van Liefde’ meegedeeld, dat zij actieve stervenshulp voor psychisch zieken in haar klinieken niet langer wilde uitsluiten.

Paus mengt zich in discussie

De Congregatie voor het geloof en Stockman zelf hadden daarop de drie Broeders in het bestuur van de ziekenhuizen binnen de Orde, een ultimatum gesteld, zich van actieve euthanasie te distantiëren. Kort daarvoor had ook de Paus zich persoonlijk in de discussie gemengd en zich expliciet tegen stervenshulp in de klinieken van de Orde uitgesproken. De Orde kondigde destijds aan, bij de genomen beslissing te blijven. In België is actieve euthanasie sinds 2002 onder voorwaarden legaal, óók bij psychisch zieken.

De ‘Broeders van Liefde’ leiden in België twaalf psychiatrische klinieken alsook tientallen (kleuter)scholen en gezondheidscentra. In totaal heeft de organisatie naar eigen zeggen in het hele land 14.000 personeelsleden. Juridisch is de Congregatie nauw met de organisatie verbonden. De voorzitter van de vereniging van de Broeders van Liefde, Raf de Rycke, toonde zich na de beslissing gelaten.

De beslissing uit het Vaticaan heeft geen ‘civielrechtelijke gevolgen’, zei hij tegen de vlaamse krant ‘De Standaard’. Dat zegt ook de Leuvense Kerkjurist Rik Torfs. “Het feit, dat Rome het etiket ‘Katholiek’ wegneemt, zal weinig veranderen”, aldus Torfs. Hij vreest wel dat er een lange juridische strijd zal komen met “gezichtsverlies” voor beide partijen.

Het specialisme van de in 1807 in Gent begonnen Orde ‘Broeders van Liefde’ is de verpleging van psychisch zieken. De Orde, heeft wereldwijd ongeveer 600 leden en is in 30 landen actief.

Geef een reactie op dit artikel