Voormalig klooster Claerkamp Rinsumageest eerste archeologisch rijksmonument

Woensdag 15 september 2021 06:00 – Bron: Redactie kerk – Beeld:wiki cc
 -Rinsumageest- Van het voormalige klooster Klaarkamp (Claercamp) bij het Friese dorp Rinsumageest is boven de grond nauwelijks nog wat te zien. Vanwege de historische waarde wordt de locatie vandaag echter officieel aangewezen als archeologisch rijksmonument. De oudste schriftelijke vermeldingen van het klooster dateren uit de tweede helft van de twaalfde eeuw. Klaarkamp was ooit het grootste klooster in de provincie Fryslân (Friesland). Zie oude opgravingskaart klooster Klaarkamp boven(CC BY-SA 4.0 – Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – wiki)

Kort vóór 1165 besloten Cisterciënzerbroeders van een uit Frankrijk afkomstig klooster hier een nieuw klooster op te richten. Zij bouwden vlakbij het huidige Friese Rinsumageest de eerste bakstenen gebouwen sinds het vertrek van de Romeinen (begin vijfde eeuw). Het klooster was gelegen op een vier meter hoge terp en de omliggende kleigrond was geschikt om bakstenen van te maken. Dit werden kloostermoppen genoemd.

Gebeeldhouwd hoofd gevonden bij klooster Klaarkamp (CC BY-SA 4.0 – Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – wiki)
[/caption] Halverwege de veertiende eeuw liepen er zo’n zevenhonderd Monniken rond op het kloosterterrein, dat werd uitgebreid tot zestig hectare. Schiermonnikoog, dat ook in handen van klooster Klaarkamp was, dankt zijn naam aan het klooster vanwege de grijze pijen (schier = grijs) welke de Monniken droegen. In de zestiende eeuw, tijdens de tachtigjarige oorlog, werd het klooster ontmanteld en steen voor steen afgebroken. De Friese Staten waren bang dat Klaarkamp door de Spanjaarden gebruikt zou worden als aanvalsbasis.

Rijksmonument

Van het klooster Klaarkamp is bovengronds nauwelijks nog iets aanwezig. De oude terp waarop het allemaal begon is helemaal afgegraven. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft zich er, samen met de gemeente Dantumadiel en Staatsbosbeheer, voor ingezet om het grote kloostercomplex aan te wijzen als rijksmonument.

Geef een reactie op dit artikel