Weer paters in pastorie Handel

HANDEL – Het is vrijwel zeker dat in de leegstaande pastorie te Handel nog dit najaar vier paters van de Congregatie van de H. Geest hun intrek nemen.

De congregatie is nu nog met het parochiebestuur in conclaaf over het gebruik van de pastorie, het gebouw staat reeds een jaar lang leeg. Volgens de heer J. Grouls, de vice-voorzitter van het parochiebestuur, is het uiteindelijk aan het bisdom om de overeenkomst tussen parochie en paters goed te keuren. ,,Maar zover is het nog niet, er moet nog over de voorwaarden gesproken worden”,zo Grouls.

De pastorie wordt sinds het vertrek van pater Jan Bonten en de drie jonge Braziliaanse paters niet meer gebruikt. Pater Bonten zag zich vorig jaar om gezondheidsredenen genoodzaakt om na ruim acht jaar terug te keren naar Brazilië, zijn tweede thuisland. Met hem vertrokken ook de drie Brazilianen die Bonten bij zijn werkzaamheden in Gemert-Bakel  ondersteunden. Het pastoriegebouw moet na een jaar leegstand nog wel opgeknapt worden, maar dat is een routineklus.

Volgens Grouls is het de bedoeling dat de paters die nu naar Handel komen, straks ook hand- en spandiensten voor de parochie Onze Lieve Vrouw van Handel gaan verrichten. ,,En daar zijn we zeker blij mee. Want als onze diaken Jos van den Bosch over een jaar met pensioen gaat, hebben we in feite alleen nog onze pastor, Stefan Schevers. Met nog steeds zeven kerken ben je dan natuurlijk wel kwetsbaar.”

De paters Spiritijnen die – als het plan doorgaat – in Handel gaan wonen, komen uit Afrika en/of Nederland. ,,Met de Braziliaanse paters hebben we al gezien dat dat voor de parochie alleen maar een verrijking is.” De paters van de H. Geest assisteren al jarenlang bij eucharistievieringen.

Bron: Parochie Foto: wikimedia

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*