Beuningen: Nieuwe pastoor Ruud Roefs

De gemeente Beuningen krijgt een nieuwe pastoor. Afgelopen zondag vond de presentatieviering van Ruud Roefs plaats en begin mei zal hij in de gemeente van start gaan. Een nadere kennismaking.

BEUNINGEN – Altijd is hij bezig met het geloof, filosofie en levenszaken. “Ik ben als mens een beschouwend type”, verklaart Ruud, “Ik denk veel na en zoek naar antwoorden. Als ik ze heb zijn die altijd voorlopig – ik blijf vragen stellen.” Twijfel hoort voor hem bij het geloof. “Dat is niet per se iets negatiefs. Het houdt in dat je geestelijk in beweging blijft. Ik heb dan ook moeite met de mentaliteit van mensen die alles denken te weten, de dogmatici en starre conservatieven. Zeker als ze dingen aan anderen willen opleggen. Ik vind het vooral belangrijk dat je met elkaar in gesprek gaat over geloofszaken en dat blijft doen. Dat is nooit afgerond. Het eindigt in het leven nooit op ‘Amen’- ‘Zo is het’.” ‘God’ zet hij tussen aanhalingstekens. “In de preek, de lezingen en daarbuiten gaat het om de overweging – het is een soort hardop denken. Dat denkproces leg ik bij de mensen neer, zodat ze het vervolgens kunnen toepassen op het leven van alledag. Ik maak daarbij graag een connectie tussen het verhaal uit de bijbel – van toen – en dat van nu. Je komt zoveel gebeurtenissen tegen in het dagelijks leven die je kunt gebruiken. Anekdotes, of een uitspraak van mijn jonge nichtje. Het mooiste antwoord op de vraag of God bestaat kreeg ik eens van een patiënt, toen ik ziekenhuispastoor was. Een doodzieke mijnheer vertelde me dat hij God iedere dag tegenkwam. ‘Ik ben benieuwd’, zei ik. De deur ging open en een jonge verpleegster liep langs. Hij wees: ‘Kijk, daar gaat-ie’. Wanneer mensen het goede voor elkaar doen, dan kom je hem tegen. Je kunt ook zeggen: God heeft geen andere handen en voeten dan die van jou en mij.” “Ik ben altijd gegrepen geweest door de persoon en de boodschap van Jezus van Nazareth. Ondanks alle kritiek houd ik toch van de Kerk, die tweeduizend jaar met vallen en opstaan die boodschap heeft doorgegeven. Om het talent dat je als mens bezit ten volle te gebruiken, jezelf in te zetten voor iets waarin je gelooft, daarin zit voor mij grote rijkdom.”

Ruud is blij dat de Bisschop besloten heeft om hem in Beuningen terecht te laten komen. “De Bisschop vindt continuïteit belangrijk. Harry van Dooren en ik denken hetzelfde over kerk en geloof, het is fijn dat hij dit heeft gezien. Ik wil heel erg mijn best gaan doen om voort te zetten wat Harry op poten heeft gezet. Het fusieproces is inmiddels afgerond. Nu zijn er vier verschillende kerkgemeenschappen bij elkaar met alle vier een andere geschiedenis, mentaliteit en cultuur – die moet en wil ik respecteren. Om daarvan een nieuw geheel te maken is een belangrijke taak. We zullen ook wel moeten om de dorpen meer samen te brengen. Iemand zei laatst over de fusie: ‘Het zal samen zijn, of het zal níet zijn’. Dit zijn beslissende jaren met het verminderde kerkbezoek. We zoeken naar wegen om de parochie toekomstbestendig te maken. Ik denk dat het op termijn een kleinere kerk wordt voor mensen die er denk ik, hoop ik, bewuster voor kiezen en uit die keuze consequenties trekken, er iets mee doen. Naast de traditionele sacramenten als doop, communie en huwelijk zijn er ook vele vrijwilligers verbonden aan de kerk. Een hele ploeg is nu de pastorie aan het opknappen – ze doen fantastisch werk! Het is de bedoeling dat de pastorie een laagdrempelig gebouw word waar gemakkelijk activiteiten kunnen plaatsvinden. De zolder wordt al gebruikt voor vergaderingen en kinderactiviteiten, ik hoop dat dit verder groeit naar een levendig parochiecentrum.” Een andere manier om de kerk levend te houden is om de samenwerking te zoeken. Op dit moment is Ruud bezig om zijn gezicht te laten zien bij de Gemeente, de Burgemeester, de verschillende instellingen en óók de Protestantse Kerkenraad. “We maken van de nood een deugd. Als je beiden kleiner wordt kun je beter samenwerken.”

Onder een open parochie valt ook de taak van de kerk om het gesprek met de samenleving aan te gaan, vindt Ruud. “Onze samenleving kent veel tegenstellingen die steeds groter lijken te worden. Dat heeft risico’s. Wanneer je als kerk ziet dat er dingen verkeerd gaan, laat dan van je horen, trek je niet angstvallig terug. Denk bijvoorbeeld aan het vluchtelingenprobleem en de integratie. Als mensen het hebben over ‘dé vluchtelingen’ of ‘dé buitenlanders’, dan heb ik daar grote vragen bij. Vanuit het Evangelie heb ik een belangrijke taak: naastenliefde uitdragen. Maak dat maar eens concreet. Naastenliefde is geen wollig verhaal: het is gewoon de ander behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden – de gulden regel die je in alle godsdiensten tegenkomt en ook bij mensen die niet geloven. Als mens ben je met elkaar verbonden. Mijn overtuiging is dat we allemaal dezelfde afkomst delen, uiteindelijk komen we allemaal uit dezelfde bron. Met als gevolg dat je broeder en zuster van elkaar bent en dat je voor elkaar verantwoordelijk bent. Als je dat als parochie kunt uitdragen, dan ben je goed bezig. Dat je uitstraalt wat je verkondigt. Dat lukt me overigens ook niet altijd hoor, het gaat met vallen en opstaan. Als je valt is dat niet erg, als je maar weer opstaat.”

“De kerk kan dit uitdragen door aandacht aan die maatschappelijke punten te besteden en door de ontmoeting te vergemakkelijken. Zorgen dat mensen elkaar tegenkomen. Weten wie die persoon is die naast je woont, met zijn of haar eigen verhaal. Je hoeft niet moeilijk te doen over het geloof, het kan heel simpel zijn. Als iedereen die in de kerk zit iemand een kaartje stuurt of een bezoekje brengt, aandacht voor een iemand heeft, dan heb je over een jaar een heel andere parochie.”

Ruud Roefs studeerde Duits, Theologie en voltooide de priesteropleiding. Samen met goede vriend Pastoor Harry van Dooren werd hij in 1994 gewijd. Van 1993-1999 werkte hij in Druten en Puiflijk. Van 1999-2002 trad hij in bij de Kapucijnen – een tijd van bezinning. Daarna werkte Ruud 11 jaar als ziekenhuispastoor en onderwees hij 7 jaar levensbeschouwing bij het Maas Waal-college. De laatste tijd kreeg hij weer het verlangen om invulling te geven aan het priesterschap. “Als ik mijn leven compleet wil maken, moet ik toch priester zijn. Ik kan niets mooiers bedenken dan dat.”

Bron/Foto: Parochie

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*