Duitse Aartsbisschop: “Christus is geen man geworden’

-Hamburg- (NDR) “Christus is mens geworden en niet man geworden.” Lees verder onder de foto

Erzbischof Dr. Stefan Heße (Foto Bisdom Hamburg)

Met deze feiten-ontkennende uitspraak heeft de Hamburger Aartsbisschop Stefan Heße deze week in het ‘Hamburger Journal’ zich de-facto duidelijk afgekeerd van de leer van de Katholieke kerk en daarmee, in de ogen van zijn tegenstanders, duidelijk gemaakt, dat hij vrouwen als Priesters wil. “Daarom kan niet alleen een man maar ook een vrouw Christus representeren”, meent Heße verder.

Heße liet eerder in een forumdiscussie over vrouwen in de kerk weten dat er veel argumenten zijn die wij met elkaar zullen moeten bespreken. “Het historisch perspektief is één ding – maar niet alles.” Theologen stellen bijvoorbeeld de vraag, of bij de menswording van Christus het man-worden of het persoon-worden het doorslaggevende is.

De Duitse dogmaticus Karl-Heinz Menke zei vorig jaar in een radio-uitzending van de Katholieke omroep ‘Dom-radio Keulen’ tijdens een interview over dit onderwerp: “Het gebeuren van de menswording Gods is een feit, de Goddelijke is mens geworden in de persoon van een man. Menke herinnert eraan, dat vrouwen wel degelijk Christus kunnen representeren en “In persona Christi” kunnen handelen, bijvoorbeeld als zij dopen of een man het Sacrament van het Huwelijk geven. Natuurlijk kan men speculeren, of God, als hij gewild had, niet ook als vrouw mens had kunnen worden.”

Geef een reactie op dit artikel