Econoom wordt Pastoor in Nijmegen e.o.

MALDEN – Jacques Grubben (58) is de nieuwe Pastoor van de Heilige Drie-Eenheid parochie, die in Nijmegen, Malden en Berg en Dal zeven kerken omvat. Hij was eerder beleggingsadviseur.

Jacques Grubben (58) is een zogenaamde ‘late roeping’. Als kind was hij tot zijn 13e misdienaar, met veel liefde, plezier en toewijding. Hij werd door God geroepen in Lourdes en hij ervoer dat als een gevoel van eindeloze gelukzaligheid. Daar was hij op bedevaart met zijn terminale moeder. Binnen een jaar na het bezoek aan Lourdes overleed zijn moeder.

In zijn burgerlijke leven heeft hij na zijn economie-studie eerst als vermogens- en beleggingsadviseur gewerkt en onderzocht hij de levensvatbaarheid van ondernemingen, totdat in 1998 de stap naar het seminarie werd gezet, dat werd een mislukking. Maar vijf jaar later, bij een tweede poging ging het wel goed. Na het seminarie en de diakenwijding volgde in 2010 de priesterwijding met Boxtel als parochie.

Nu naar Nijmegen e.o waar hij ondersteuning krijgt van drie priesters, twee diakens en twee pastoraal werksters. Zijn oude metier van econoom kan hem nog goed van pas komen, wellicht zullen er in de toekomst reorganisaties of kerksluitingen op zijn pad komen.

Maar de kerntaak is, zoals hij zelf zegt, mensen opzoeken, bruggen slaan, ook met mensen van andere geloven, door individualisering en een terugtrekkende overheid en toenemende vereenzaming kan juist een neutraal iemand als een priester van grote betekenis zijn.

Foto: privaat

Geef een reactie op dit artikel