Frans Andriessen (89) overleden

-‘s-GRAVENHAGE- De Rooms Katholieke oud-politicus Frans Andriessen is overleden. Hij was een nationaal bekend politicus, met name in de jaren 70. In 1980 werd hij Eurocommissaris. Hij stierf in de gezegende leeftijd van 89 jaren.

Andriessen leidde in de jaren 70 de KVP (Katholieke Volks Partij)fractie, de partij ging later op in het CDA. Namens het CDA werd Andriessen minister van financiën in het kabinet Van Agt I.

Andriessen was een spaarzaam man en minister, toen het kabinet waarin hij minister van financiën was in zijn ogen te weinig bezuinigde trad hij af en werd 13 jaar lang Eurocommissaris en speelde een cruciale rol bij de totstandkoming van de EMU (Europese Monetaire Unie), de voorloper van de Euro.

Jeugd

Andriessen was de zoon van Jan Andriessen en was een vooraanstaand christendemocraat van Rooms-Katholieke huize. Voorafgaand aan zijn politieke loopbaan was hij directeur van een instituut voor de bouw. Hij kwam in 1967 voor de KVP in de Tweede Kamer nadat zijn vader die had verlaten, en werd aanvankelijk woordvoerder volkshuisvesting.

Politiek

Andriessen volgde in 1971 Gerard Veringa op als partijleider, toen deze onverwacht moest aftreden vanwege gezondheidsproblemen. Hij leidde de KVP-Tweede Kamerfractie tijdens het kabinet-Den Uyl, waaraan hij kritisch, maar ook loyaal steun gaf. In 1977 maakte hij bezwaar tegen het ontwerp-regeerakkoord met de PvdA en werd hij door die partij afgewezen als kandidaat voor Economische Zaken. In het kabinet-Van Agt I, dat na de mislukte formatie-Den Uyl werd gevormd, was hij minister van financiën. Andriessen trad op 22 februari 1980 af, omdat zijn plan om de staatsfinanciën meer onder controle te krijgen geen gehoor vond binnen zijn eigen CDA-fractie. Fractieleider Ruud Lubbers zei dat de tijd er nog niet rijp voor was. Andriessen werd daarbij niet gesteund door de VVDvicepremier Hans Wiegel.

Nadien werd hij Europees Commissaris voor handelspolitiek. Andriessen stond bekend als een pragmatisch politicus.

In de periode 1967-1981 was hij lid van de Tweede Kamer, CDA-fractievoorzitter van de Tweede Kamer en lid van de Eerste Kamer en van 1981-1993 drie opeenvolgende termijnen, in diverse functies, lid van de Europese Commissie.

In 1995 was hij voorzitter van de commissie die een nieuwe koers moest uitzetten voor het CDA na de verkiezingsnederlaag en verslag deed in het rapport Nieuwe wegen vaste waarden.

Hij was lid van de raad van advies van The Rights Forum.

Hoogleraar

Van 1 maart 1990 tot 1 september 2009 was Andriessen hoogleraar Europese integratie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Foto: wikimedia cc

Geef een reactie op dit artikel