Gefeliciteerd! Mgr. van Burgsteden jarig (83)

DV Zaterdag 8 januari hoopt Johannes Gerardus Maria (Jan) van Burgsteden S.S.S. (Achterveld8 december 1935hulpbisschopemeritus van het bisdom Haarlem-Amsterdam, zijn verjaardag te vieren.

Felicitaties kan U zenden aan : info@bisdomhaarlem-amsterdam.nl of Bisschopshuis
Leidsevaart 146
2014 HE  Haarlem

Wie is Mgr. van Burgsteden ?

Jeugd en studie

Hij is de vijfde van tien kinderen in een boerengezin. Van 1949 tot 1956 studeerde hij op het kleinseminarie van de Congregatie van het Allerheiligst Sacrament (Paters Sacramentijnen) te Stevensbeek. Hij trad zelf ook in bij deze congregatie.

Priester

Hij werd priester gewijd op 15 maart 1964. Na zijn priesterwijding vervulde hij diverse functies binnen zijn congregatie: vicaris van zijn overste in Baarlo (1968-1970) en in Nijmegen (1970-1975), directeur van de priesteropleiding in Klooster Brakkenstein, Nijmegen (1972-1975), econoom van Brakkenstein (1971-1975), overste van het klooster in Baarlo (1975-1985), lid van de Provinciale Raad (1975-1987) en provinciaal-overste (1987 tot 1999). Van 1997 tot 2001 was hij rector van het Amsterdams Begijnhof en directeur van de Citykerk in Amsterdam. Tevens was Van Burgsteden tijdelijk directeur van het Centrum voor Parochiespiritualiteit in Nijmegen en bisschoppelijk gedelegeerde voor de Internationaal Eucharistische Congressen in SevillaKrakau en Rome.

Hulpbisschop

Op 24 juni 2000 benoemde Paus Johannes Paulus II hem tot hulpbisschop van het bisdom Haarlem (sinds 1 januari 2009 Haarlem-Amsterdam geheten), en tot titulair bisschop van Thibilis (Algerije). In het bisdom bekleedt hij ook de functie van vicaris-generaal. Op 9 september 2000 ontving hij de bisschopswijding uit handen van mgr. dr. Jos Punt; zijn bisschoppelijke wapenspreuk is doordrongen van zijn ‘eucharistische’ achtergrond: Velen, één lichaam in Christus. Binnen de Nederlandse Kerkprovincie is hij bisschop-referent voor de oecumene en contactpersoon voor de Nieuwe Bewegingen. Op 25 oktober 2011 aanvaardde paus Benedictus XVI Van Burgstedens ontslag, dat hij op grond van zijn leeftijd had gevraagd. Begin 2012 heeft de bisschop afscheid genomen als bisschop voor de jongeren in het bisdom.[1] Zijn opvolger Jan Hendriks draagt vanaf nu de zorg voor het jongerenwerk.

Huidige functie

Mgr. van Burgsteden is thans administrator van de Nicolaasparochie in de binnenstad van Amsterdam.

Foto: Bisdom

Geef een reactie op dit artikel