Kardinaal Turkson treedt onverwacht terug (update)

Vrijdag 17 december 2021 12:15 – Bron: ADN/RAI- Beeld: wiki commons-katolinen
  -Vaticaanstad- Volgens berichten in de media zou Kkardinaal Peter Turkson zijn ontslag hebben ingediend als prefect van zijn Dicasterie.

De Franse krant ‘La Croix’ en de Italiaanse krant ‘Il Messaggero’ melden dit, daarbij verwijzend naar Vaticaanse kringen.

Turkson nam vrijdagochtend afscheid van zijn medewerkers. Redenen voor het ontslag zijn niet bekend. Gezien een recente onderzoek zou het niet gaan om financiële onregelmatigheden. In plaats daarvan worden algemene problemen in leiderschap vermoed.

Dit jaar hadden twee leden verrassend genoeg al het bureau verlaten. De secretaris van de autoriteit, Bruno Marie Duffe, keerde aan het einde van zijn ambtstermijn van vijf jaar terug naar zijn thuisland Frankrijk. Ook de adjunct-secretaris Augusto Zampini verliet het bureau om terug te keren naar zijn thuisland Argentinië. Zampini was hoofd van de Covid-commissie van het Vaticaan. Sindsdien zijn beide functies tijdelijk bekleed door de ondersecretaris van deze Dicasterie, de Italiaanse religieuze en econoom Alessandra Smerilli.

Turkson stond vanaf het begin aan het hoofd van de Dicasterie dat in 2016 door Paus Franciscus werd opgericht. Zijn reguliere eerste ambtstermijn eindigt na vijf jaar; Tot nu toe waren er geen tekenen van een verandering aan de top van deze Dicasterie, hoewel de media melding maakten van spanningen in verband met het vertrek van de twee secretarissen. In de zomer werd bekend dat deze Dicasterie bezoek zou krijgen van de Aartsbisschop van Chicago, Kardinaal Blase Cupich. Dit in de context van een ‘normale beoordeling van de activiteit van de autoriteit, met als doel een bijgewerkte weergave van de werkzaamheden en activiteiten te krijgen’, aldus de verklaring van het Vaticaan. Het Vaticaan had eerder de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Congregatie voor de Clerus bezocht, elk in verband met de aanstaande benoeming van de Prefect. Een resultaat van de visitatie is nog niet officieel bekend, maar rapporten suggereren dat er aanzienlijke tekortkomingen in het leiderschap zijn vastgesteld.

De autoriteit wordt beschouwd als de belangrijkste autoriteit voor het Pontificaat van Franciscus en is verantwoordelijk voor gerechtigheid en vrede, migratie, gezondheid, liefdadigheid en de integriteit van de schepping. Na haar oprichting nam de centrale overheid de taken over van de Pauselijke Raden voor Gerechtigheid en Vrede, voor liefdadigheidstaken (Cor Unum), voor pastorale zorg voor migranten en mensen op de vlucht en voor pastorale zorg in de gezondheidsdienst.

Turkson, geboren in 1948 in wat nu Ghana is, was Aartsbisschop van Cape Coast en voorzitter van de Ghanese Bisschoppenconferentie. In 2003 werd hij tot Kardinaal gecreëerd en in 2009 door Paus Benedictus XVI benoemd tot voorzitter van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede van de Curie. Meest recentelijk had Paus Franciscus hem in februari benoemd tot lid van de Kardinalencommissie van de eigendomsadministratie van de Apostolische Stoel. Turkson wordt tot nu toe beschouwd als een vertrouweling van Franciscus en werd tijdens het laatste conclaaf in 2013 al ‘getipt’ als mogelijke Paus.

Geef een reactie op dit artikel