LEMMER: Pastoor Huisman 60 jaar priester

Op 20 juli werd herdacht, naar nu pas bekend werd, dat emeritus Pastoor J.N. Huisman 60 jaar geleden tot priester werd gewijd.

Na eerst als Kapelaan werkzaam te zijn geweest was hij vele jaren actief als Aalmoezenier van de Koninklijke luchmacht te Leeuwarden, daarna was hij tot aan zijn pensionering Pastoor te Lemmer (Fr). Helaas is geen foto van de em. Pastoor beschikbaar voor publicatie. Van harte proficiat en Gods rijkste zegen !

Bron: Spreek Foto: Geen publicatierechten beschikbaar

Geef een reactie op dit artikel