Mgr. Gänswein: “Benedictus XVI maakt zich grote zorgen over Kerk in Duitsland”

Maandag 12 april 2021-19:29- Bron: KNA/Redactie kerk -Foto:PB
  -Madrid- Benedictus XVI maakt zich volgens zijn privésecretaris, Aartsbisschop Georg Gänswein, grote zorgen over de toestand van de Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland. De Paus-emeritus ziet een gebrek aan eenheid in vele grondbeginselen van het geloof, zegt Gänswein tegenover de Spaanse krant ‘Alfa y Omega (weekendeditie).

Het is overduidelijk dat de huidige situatie van de ‘Rooms Katholieke Kerk in Duitsland vol is van ver-warringen en spanningen. Er ontstaat steeds meer verwarring, zegt Gänswein. Benedictus XVI is zich zeer bewust van deze situatie in zijn geboorteland. Gänswein voegt eraan toe dat er een gebrek is aan  eensgezindheid in het Duitse Episcopaat. Dit moet zo snel mogelijk worden rechtgetrokken om catastrofale gevolgen voor het geloof en de Kerk in Duitsland te voorkomen.

Op de vraag of Paus Franciscus ook vertrouwt op en gebruik maakt van, de kennis van Benedictus XVI bij het beoordelen van de situatie in Duitsland, zegt Gänswein dat de ontmoetingen tussen de twee altijd uiterst vertrouwelijk waren en zijn. Details zijn alleen bij hen bekend. Gänswein zegt dat hij zichzelf nooit zou toestaan ​​zijn werkgever of Paus Franciscus te vragen naar de inhoud van de gesprekken.

Na de hervormingen onder Luther, lijkt Duitsland wederom af te koersen op grote veranderingen in de Kerk, althans als het aan de meerderheid der Duitse katholieken ligt. Een grote tegenbeweging onder de naam ‘Maria 2.0’ en de centrale Raad van Duitse katholieken ZDK, heeft momenteel ‘alle wind in de zeilen’ als het gaat om interne veranderingen, zoals: vrouwen toelaten tot het Priesterambt, invoering homozegeningen en of huwelijk, deelname aan de H. Communie door gescheiden personen en een grotere invloed van leken in de Kerk. Hoewel de voorstellen de Duitse Bisschoppenconferentie verdeelt, zien de Bisschoppen ook de realiteit onder ogen dat er snel actie moet ondernomen worden, want het aantal uitschrijvingen van gelovigen was nog nooit zo hoog.

Schisma

Aanleiding voor die wens tot verandering vormt het rapport over seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland, dat in 2018 verscheen. Daaruit bleek dat er tussen 1946 en 2014 zeker 3500 misbruikzaken waren. Om misbruik in de toekomst te voorkomen adviseren de makers van het rapport de Kerk dringend aan om na te denken over de machtsverhoudingen binnen het instituut.

“De Bisschoppen weten dat er wat moet veranderen”, vertelt Daniele Elpers van de Duitse Bisschoppen-conferentie. “Daarom willen zij ook met Katholieken uit het hele land, uit alle lagen van de bevolking, in gesprek. En het zal niet bij praten blijven. Uiteindelijk moeten er ook echt beslissingen genomen worden om die veranderingen tot stand te brengen.” Critici zien ‘donkere wolken’ boven de Duitse Rooms-Katholieke Kerk. Volgens hen, waaronder ook de vorige week overleden theoloog Küng, is het niet meer de vraag of er in Duitsland een schisma komt, maar wanneer.

Doe ook mee met onze Armenië-actie ! klik hier

Geef een reactie op dit artikel