Nieuwe benoemingen in Bisdom Groningen Leeuwarden

-GRONINGEN- In het weekend van 13 en 14 juni heeft Mgr. van den Hout twee nieuwe benoemingen bekend laten maken.

Allereerst heeft de Bisschop het voornemen om Pastoor K. Tolboom met ingang van
DV 1 september a.s. te benoemen tot Pastoor van de Parochie Heilige Clara van Assisi te Drachten, Gorredijk, Oosterwolde en Zorgvlied. Hij neemt afscheid van de Parochie Heilige Franciscus van Assisi te Assen, Roden en Zuidlaren. Hij zal gaan wonen op de pastorie te Gorredijk.

Op dit moment rondt de heer S. Hof, permanent diakenstudent aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven, zijn studie af. Zijn Diakenwijding staat gepland voor DV 5 september a.s. in de Kathedrale St. Jozefkerk te Groningen. Met ingang van de Diakenwijding zal de heer Hof benoemd worden als permanent Diaken in de Parochie Heilige Kruis te Mussel-Kopstukken, Musselkanaal, Stadskanaal, Ter Apel en Zandberg. Hij zal samen met zijn vrouw intrek nemen in de Pastorie van Stadskanaal.

Steun het Bisdom Groningen Leeuwarden
Bisschoppelijk Fonds Met de middelen uit dit fonds worden kerkelijke en maatschappelijke activiteiten gefinancierd die de bisschop persoonlijk van belang vindt. Het gaat om een breed kader aan activiteiten dat hiervoor in aanmerking komt. U kunt door uw donatie een steentje bijdragen aan goede initiatieven die de moeite meer dan waard zijn, maar soms net even een (financieel) steuntje in de rug nodig hebben. Bankrekening: NL42 INGB 0670 2655 78 t.n.v. het Bisdom Groningen-Leeuwarden te Groningen, o.v.v. Bisschoppelijk Fonds

Geef een reactie op dit artikel