Nieuwegein e.o.: Nieuwe Pastoor Nowara komt uit Polen

  -NIEUWEGEIN- In Pyskowice, een stadje in het zuiden van Polen en niet ver van Wadowice, de plaats waar Paus Johannes Paulus II geboren werd, zag Zygfryd Nowara op zondag 2 februari 1958, Maria Lichtmis, het levenslicht. Van jongs af aan is hij in diverse functies bij de kerk betrokken geweest. De sportieve jonge Nowara beoefende karate en had ook grote belangstelling voor informatica. Nowara ging mechanica studeren aan de technische universiteit en werkte later ook nog een jaar als ingenieur op de afdeling mechanisatie van een steenkolenmijn. Zelf zegt hij hierover: “Dit was niet alles wat mijn leven vervulde.”
Op zijn 28e ging hij naar het seminarie om theologie te studeren. ”Eerst dacht ik nog dat er voor mij nog andere mogelijkheden waren om, zonder priester te zijn, mij in te zetten voor Jezus Christus en Zijn Kerk. Langzaam maar zeker hoorde ik steeds nadrukkelijker de zachte roepstem die uitgroeide tot een navolging van Christus, met inzet van heel mijn leven door de priesterwijding.”
In 1992 werd hij tot priester gewijd en ging naar een middelgrote parochie in Silezië. Tijdens zijn priesterstudie leerde hij in Polen jongeren uit Denekamp kennen die daar voor de Wereld Jongeren Dagen waren. Zijn contacten met Nederlanders werden steeds frequenter en hun roep om meer priesters in Nederland klonk steeds luider. “Toen kardinaal Simonis mij diezelfde vraag stelde was het niet zo moeilijk om daar ‘ja’ tegen te zeggen.”

In 1997 kwam hij naar het Aartsbisdom Utrecht. Sinds 1 november woont hij in de pastorie van de Sint Victorkerk in Benschop, vanwaar uit hij werkt in een pastoraal team voor het geheel van de 3eenheidparochie. “Mijn hart ligt bij het samen vieren en bij de gezinnen, waar geloof en waarden in eerste instantie worden doorgegeven. Ook al is de kerk in deze tijd dikwijls een teken van tegenspraak, ik heb er een rotsvast vertrouwen in dat de Kerk zal blijven bestaan en ook weer opnieuw een inspirerende gemeenschap mag zijn voor jongeren in deze individualistische tijden. Zij zijn zoekende, gaan naar festivals, leven met muziek en games, zoeken elkaar op en hopen zo langzaam de juiste weg te vinden”.
De naderende Kerst met al zijn commerciële uitingen typeert pastor Nowara als een “gezellige kerstindustrie”. Maar laten we vooral de essentie niet vergeten; de Geboorte van Christus.” Tenslotte nodigt hij iedereen hartelijk uit om met Kerstmis naar een van de kerken te komen om het Geboortefeest mee te vieren, om vervolgens af te sluiten met een “Zalig Kerstmis, want zo zeggen wij dat in katholieke kringen.”

Voor meer informatie kunt u ook eens kijken op de website www.3eenheidparochie.nl

 Traditioneel gezin en brede interesses

Hij houdt van koken en lekker eten en zijn naam doet vermoeden dat zijn wieg in Polen stond, en dat is ook zo. Geboren op Maria Lichtmis, was hij het eerste kind in een traditioneel gezin waarbij de vader in de ijzerindustrie werkte en zijn moeder het huishouden deed. Hij bleek een brede interesse te hebben, deed veel aan sport, las graag boeken, luisterde naar muziek en informatica in het algemeen had zijn belangstelling. Van jongs af was hij bij de kerk betrokken: als misdienaar, lector, acoliet, lid van een liturgische werkgroep en als muzikant.

Techniek en kerk

Na de middelbare school is hij mechanica gaan studeren aan de technische universiteit en heeft hij als ingenieur ook een jaar gewerkt in een steenkolenmijn, diep onder de grond. Toch bleek de mechanica niet zijn echte roeping te zijn. Op zijn 28e ging hij theologie studeren op het priesterseminarie in Nysa en op 20 juni 1992 ontving hij zijn priesterwijding.

De route naar Nederland

In 1997 is hij naar Nederland gekomen. Al tijdens zijn studie leerde hij jongeren uit Denekamp kennen die in Polen op vakantie waren. Het land en de mensen kende hij en het was duidelijk dat hij ‘ja’ kon zeggen toen kardinaal Simonis hem de vraag stelde om naar Nederland te komen. Na gewerkt te hebben in Apeldoorn, Overbetuwe en in het parochieverband IJsseldelta is hij in 2011 naar Borne gekomen.

Gezinnen: geloof en waarden doorgeven

Pastor Nowara’s hart ligt bij de liturgie en bij de gezinnen. Daar worden geloof en waarden doorgegeven. Hij wil openstaan voor medemensen, weten wat hen bezighoudt en wat hen drijft.

Bron/foto: Parochieverband/Archief

Geef een reactie op dit artikel