‘Oecumene-minister’ en oud-Nuntius in Nederland Cassidy (96) overleden

Zaterdag 10 april 2021-15:19- Bron: KNA/Redactie kerk -Foto: Nationaal Archief Emmen
  -Rome/Sydney- De Australische Kardinaal en emeritus “oecumene-minister’ Edward Idris Cassidy is dood. Hij stierf op 96-jarige leeftijd in zijn geboorteplaats Sydney, zo deelt het kerkelijk informatieportaal ‘Acistampa‘ vandaag mee. 

Edward Idris Kardinal Cassidy was de op drie na oudste van de 226 Kardinalen van de Wereldkerk. Hij kwam ter wereld op 5 juli 1924 in Sydney. Drie decennia lang was hij de belangrijkste Australiër in het Vaticaan. Op 23 juli 1949 kreeg hij zijn Priesterwijding. Hij trad al snel toe tot de diplomatieke dienst van het Vaticaan. Zo diende hij als Nuntius in China, Bangladesh, Lesotho, Zuid-Afrika en van 1984-1989 als Nuntius in Nederland.

Kardinaal Willebrands

Zijn Bisschopswijding vond plaats op 15 november 1970. In 1988 trad Cassidy in dienst bij het Vaticaans staatssecretariaat. Op 12 december 1989 benoemde de Paus hem tot President van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen. In die hoedanigheid volgde hij Kardinaal Johannes Willebrands op.

Als President entameerde Cassidy talloze initiatieven en projecten. Zo kwam er onder zijn leiding een Pauselijke verklaring over de Holocaust tot stand die in 1998 door Paus Johannes Paulus II werd getekend. Ook bereikte hij een doorbraak in de relatie met de Lutherse kerken door de ondertekening van een gezamenlijke verklaring over het theologische begrip ‘rechtvaardigheid’.

Cassidy werd tijdens het consistorie van 28 juni 1991 tot Kardinaal gecreëerd in de rang van Kardinaal-diaken. Cassidy ging op 3 maart 2001 met emeritaat (pensioen). Hij keerde naar zijn vaderland Australië terug, waar hij tot zijn overlijden werkte als Priester. Op 26 februari 2002 werd Cassidy bevorderd tot Kardinaal-priester. Zijn laatste bevordering, die tot heerlijkheid, mocht hij vandaag ontvangen.

Doe ook mee met onze Armenië-actie ! klik hier

Geef een reactie op dit artikel