Pascal Huiting stopt als Priester

-GRONINGEN- (RED) Op maandag 7 oktober jl. heeft Priester Pascal Huiting aan Bisschop Van den Hout te kennen gegeven niet langer het Priesterambt te kunnen en willen uitoefenen.

Na een lange periode van persoonlijke gesprekken en reflectie is hij voor zichzelf tot de conclusie gekomen dat het Priesterschap niet meer bij hem past. Thans werkt hij voltijds aan een promotieonderzoek over Kierkegaard en Solovjov en verblijft daarvoor in Sint-Petersburg (Rusland). De studie en het onderzoek worden door hem voortgezet.

Pascal Huitings laatste benoeming was in de Sint-Christoffelparochie in Zuid-West Friesland (tot 1 maart 2019). De Bisschop en zijn staf hebben in hem altijd een betrouwbare Priester gezien en betreuren deze stap zeer. Ze wensen Pascal Huiting alle goeds toe in zijn verdere leven o.a. via de website van het Bisdom.

Priester Pascal Huiting: “Verhaal van Jezus vind je niet bij de Hema”.

Pastor Pascal Huiting was in diverse Kerken in de regio jarenlang Priester. Dit voorjaar is hij naar Rusland vertrokken om daar aan zijn proefschrift te werken.

Mgr. dr. Gerard de Korte en Pascal Huiting Foto EMB
Mgr. dr. Gerard de Korte en Pascal Huiting Foto EMB

Per 1 november 2011 is Huiting door Bisschop Gerard de Korte, benoemd tot Parochie-vicaris voor de zeven toenmalige samenwerkende Parochies van Zuidwest-Friesland. Inmiddels zijn deze Parochies gefuseerd tot de H. Christoffelparochie. ‘Ik ben vanaf de eerste dag van mijn benoeming de eerst aanspreekbare pastor geweest van de H. Willibrorduskerk in Lemmer, ik ben dus een kleine 7,5 jaar pastor van de Lemmer geweest. In Bakhuizen werd ik in de zomer van 2014 de eerst aanspreekbare geestelijke. Ik ben dus een kleine 5 jaar Priester geweest van de H. Odulphuskerk van Bakhuizen. Bovendien was ik kortere perioden nog eerst aanspreekbare Priester van de H. Ludgeruskerk van Balk (3 jaar) en de H. Michaëlkerk van Woudsend (1 jaar). ‘

Op de vraag hoe hij tot het ambt is gekomen antwoordt hij: “Ik vind het verhaal van Jezus en zijn Evangelie de moeite waard om doorverteld te worden. Doorgaans gebeurt dat niet bij de Hema. Dan kom je bij de Kerk terecht.’
“>Huiting was volgens zijn Parochianen en zij die het kunnen weten, erg populair. Zonder dat hij dat zelf beaamt wil hij wel iets zeggen over zijn stijl van het leiden van de Parochie. ‘Nuchterheid is voor mij belangrijk. Nuchtere mensen heb je overal. Maar in Drenthe, waar ik ben opgegroeid en in Zuidwest-Friesland heb je een heel eigen soort nuchterheid. Het sluit goed bij elkaar aan. Laten we gewoon onszelf zijn en eerlijk en open communiceren. In een religieuze context kan alles snel geëxalteerd worden.

Priester-opleiding

“Uit mijn tijd op de Priesteropleiding ken ik dat goed en dat sfeertje zinde mij helemaal niet. In de Kerk gaat het fundamenteel en primair om de relatie tussen God en mens. Maar volgens mij is dat juist iets heel gewoons en nuchters. In ieder geval niet iets dat aanleiding is voor hoogdravendheid, voor dingen die allemaal heel indrukwekkend lijken. Maar die mensen in wezen bij zichzelf, bij hun eigen gevoel, overtuigingen, twijfels en emoties vandaan halen. Juist in wat ons het meest eigen is, in ons eigen gevoel, onze twijfels en onze angsten, ontmoeten wij God. En door onze eigen kwetsbaarheid te accepteren, kunnen wij ons verbinden aan kwetsbaarheid van andere mensen. Humor is voor mij ook onvoorstelbaar belangrijk, ik vind het Gods grootste cadeau aan onvolmaakte mensen die moeten leven in een onvolmaakte wereld.”

Studie in Rusland

Huiting nam dit voorjaar afscheid van zijn Parochie en vertrok naar het Russische St. Petersburg waar hij werkt aan zijn proefschrift. ‘Het is een godsdienst-filosofisch proefschrift waarin ik het denken van de Deense filosoof Sören Kierkegaard (1813-1855) vergelijk met het denken van de Russische filosoof Vladimir Solovjov (1853-1900). Allebei breken zij een lans voor een persoonlijke geloofsbeleving en hebben kritiek op de wijze waarop het Christendom zich in hun dagen had ontwikkeld tot publieke religie, een politiek instrument om mensen bij elkaar te houden zonder daadwerkelijke inhoud.

Praktisch bestaan mijn dagen uit veel lezen, Russische taallessen om mijn taalvaardigheid verder te verbeteren, een aantal colleges aan de universiteit hier, bibliotheek- en archiefonderzoek en het schrijven van mijn proefschrift.

Huiting woont in St. Petersburg, in het centrum, vlakbij de hoofdstraat; de Nevski prospekt. “Erg tevreden ben ik over mijn appartement, het is groot en rustig en ik vind er alle tijd om mij rustig aan mijn werk te wijden. De omstandigheden zijn goed. Rusland is een immens groot land en ook in Petersburg zijn de afstanden anders dan men in Nederland gewend is.”

“Een groot genoegen is de Russische gastvrijheid en hartelijkheid, met de meest ingewikkelde en met de gemakkelijkste dingen word ik telkens buitengewoon hartelijk en met humor geholpen. De Russen kennen een heel eigen nuchterheid, eerlijkheid en ongekunsteldheid waar ik me erg bij thuis voel. Er zijn hier geweldige eetgelegenheden, maar meestal kook ik zelf. De echte Russische én de Georgische keuken zijn een onbekende schat in West-Europa. Een borsj van verse roden bieten, de vissoep oecha, salade vinegret of olivé, kotlety (gehaktballen) chatsjapoeri of een Georgische boerensalade op smaak gebracht met koriander verdienen meer bekendheid in West-Europa!”

Over hoe zijn toekomst er na het proefschrift uitziet zegt Huiting in april 2019: “Mijn proefschrift binnen de gestelde tijd afmaken is voor mij het meest nabije toekomstbeeld. Over hoe het daarna verder gaat, zal ik ook met de Bisschop van gedachten moeten wisselen. Of hij ooit terug komt als Priester weet hij dus ook niet, ook dat zal hij met de Bisschop (Ron van den Hout) overleggen.

Wat is de essentie van het geloof

Op de vraag wat de essentie van het geloof voor Huiting is antwoordt hij: “De essentie is volgens mij datgene wat Jezus zelf heeft gezegd: heb God lief boven alles en de naaste als jezelf. Een fundamentele drieslag die het leven spiritueel in evenwicht kan houden.”

Van God houden boven alles en dus merken dat God van jou houdt en die liefde doorgeven aan jezelf (van jezelf houden is iets dat we vaak een beetje moeilijk vinden) en aan anderen in gelijke mate als aan jezelf. Dat is een programma voor een heel mensenleven. En wie weet zelfs voor daarna,haalt hij lachend aan. Om er aan aan toe te voegen dat het oosters-orthodox idee is dat de vervolmaking van de mens vrolijk doorgaat, ook in het hiernamaals.

Bronnen: Bisdom GL/ADN-syndicated News Foto: Prive/EMB

&n

Geef een reactie op dit artikel