Pastoor Janssen wordt nieuwe Deken

  DEURNE –  Op 1 februari wordt Pastoor Janssen benoemd tot Deken van het Dekenaat Asten-Helmond, dat de Parochies in Deurne, Asten, Someren, Helmond en Laarbeek omvat. Verder heeft hij verhuisplannen; donderdag 3 januari is de aankoop van Huize Landzicht aan Stationsstraat 59 in Deurne door de Parochie Heilige Willibrord Deurne bekrachtigd. Leuk detail: Landzicht is een van de oudste panden van Deurne, dat in 1791 gebouwd is als Pastorie voor de toenmalige Pastoor Swinkels.

Over de vraag van Bisschop De Korte of hij de benoeming wilde aanvaarden tot Deken van Asten-Helmond hoefde Pastoor Paul Janssen niet lang na te denken. “Dat had ik vooraf al gedaan.” Het was al langer bekend dat de huidige Deken John van de Laar afscheid neemt en tijdens onderlinge bijeenkomsten was Pastoor Janssen al door zijn collega’s naar voren geschoven als geschikte kandidaat. “Het wordt wel wat meer werk. Zo is er een paar keer per jaar een gezamenlijk overleg met alle Dekens en de Bisschop en driemaal per jaar komen alle Dekens bij elkaar.” Het toedienen van het Sacrament van het Vormsel, voor zover dat niet door de Bisschop zelf gedaan wordt, is ook een taak van een Deken. Wat de activiteiten als Deken verder inhouden weet Pastoor Janssen naar eigen zeggen nog niet precies. “Op korte termijn wil ik een afspraak plannen met de huidige Deken. Verder ga ik in februari maar eens rustig beginnen en kijken wat er op me afkomt.” Sinds 2014 is Pastoor Janssen gildepastor van de Kring Peelland. “De kring omvat dezelfde Parochies als het Dekenaat Asten-Helmond en ik ken er al veel mensen, dat is mooi meegenomen.”

De aankoop van Huize Landzicht komt de Pastoor in deze situatie goed van pas. Het pand heeft ruimte om bezoekers te ontvangen en er is plek voor een grote vergaderruimte. Daarnaast is het geschikt om er twee woningen van te maken. Het is de bedoeling dat ook pastor van Eerd uit Liessel in de nieuwe Pastorie gaat wonen. Het Parochiebestuur was al langer op zoek naar een nieuwe Pastorie en met de aankoop van het pand aan de Stationsstraat is de Pastoor zeer tevreden. “De afgelopen jaren hebben we diverse panden bekeken, maar die waren vaak te duur of te groot. Huize Landzicht is een mooie woning, die telkens mijn aandacht trok als ik erlangs fietste. Toen ik het bordje Te Koop bij het pand zag staan heb ik niet lang geaarzeld en ook het Bisdom stond positief tegenover de aankoop.” Pastoor Janssen noemt Landzicht een vriendelijk, herkenbaar en uitnodigend pand, precies waar hij als Pastoor naar op zoek was. “Toen ik er eenmaal binnen was voelde ik me er direct thuis. Dat geeft een extra positief gevoel.” Pastoor Janssen loopt naar eigen zeggen al langer rond met het idee om samen met pastor Van Eerd in één pand te gaan wonen. De Pastorie in Liessel heeft nogal wat achterstallig onderhoud en ook de huidige Pastorie aan de Beethovenlaan in Deurne kan een opknapbeurt gebruiken. “Het is efficiënter en zuiniger om samen in hetzelfde huis te wonen. In Huize Landzicht is voldoende ruimte voor twee woningen. De aankoop van het pand kan gefinancierd worden met de verkoop van de Pastorieën in Deurne en Liessel.” Ook de Pastorie in Zeilberg, dat eigendom is van de Parochie Heilige Willibrord Deurne, staat nog in de verkoop. “Wij zijn er mee bezig. Binnenkort zal er meer bekend worden”, is het enige wat de Pastoor daarover kwijt wil. Voordat de Pastoors Janssen en Van Eerd hun intrek kunnen nemen in Huize Landzicht, moet er het een en ander verbouwd worden aan het pand aan de Stationsstraat. De sleuteloverdracht is op 1 mei, daarna zal met de verbouwing begonnen worden. Pastoor Janssen hoopt dat einde van dit jaar de verbouwing gereed zal zijn.

Naast alle positieve gebeurtenissen maakt de Pastoor zich ook zorgen. “Als Parochiebestuur zijn wij afhankelijk van vrijwilligers. Momenteel zijn er die gelukkig nog voldoende, maar ik maak me wel zorgen voor de toekomst. Er is geen aanwas van onderaf. Van de andere kant hebben ook verenigingen hier mee te maken.” In de dertien jaar dat hij Pastoor is in Deurne is er volgens Janssen veel veranderd. Dat de Heilige Geestkerk dicht zou gaan was op dat moment al bekend, maar dat er meer kerken zouden sluiten had hij aanvankelijk niet verwacht. “De Parochies zijn groter en er zijn minder Priesters. Vroeger ging een Pastoor regelmatig bij al zijn Parochianen op bezoek. Met de grote Parochies van tegenwoordig is dat niet meer mogelijk”, aldus de Pastoor. “Er zijn wel mensen die een bezoek op prijs stellen of er misschien op zitten te wachten, maar als Pastoor weet je niet wie dat zijn. Daarvoor is de Parochie te groot. Er is wel ruimte om bij mensen op bezoek te gaan, maar ze moeten het zelf aangeven.” Het geloof is volgens de Pastoor in Deurne nog volop aanwezig. “Het geloof wordt anders beleefd dan vroeger. We hebben goed bezochte kerstvieringen. Met Halloween waren er net zoveel bezoekers in de Kerk als met de drie vieringen samen. Dat vind ik ook mooi, dat mensen elkaar op een andere manier in de Kerk ontmoeten.”

Mariaverering

Ook de verering van Maria leeft in Deurne volgens Pastoor Janssen. “We zien dat in de Mariakapelletjes zoals in Zeilberg, Sint Jozefparochie en de Maria Vredeskapel. Veel mensen steken regelmatig een kaars op voor Maria, zij wordt gezien als de oermoeder. En vorig jaar hebben ruim honderd mensen deelgenomen aan de Bedevaart naar Kevelaer.” Volgens de Pastoor zijn er plannen om ook in het voorportaal van de kerk in Liessel een Mariakapel in te richten, evenals op het kerkhof in Walsberg. “Met daarin het Mariabeeld uit de Walsbergse kerk. Walsberg heeft een mooie begraafplaats die, zoals de andere begraafplaatsen in de Parochie, onderhouden wordt door vrijwilligers. Wij zijn bezig met plannen om het kerkhof op te knappen. Daarvoor zijn wij in overleg met omwonenden en andere betrokkenen. Dat vraagt tijd, maar een goed plan heeft tijd nodig”, aldus Pastoor Janssen.

Bron: Parochie Foto: Parochie

Geef een reactie op dit artikel