Pastoor Paul Daggenvoorde: “De mens weer centraal stellen”

 – Enschede – De RK-kerk in Enschede heeft roerige jaren achter de rug. Met de fusie van Parochies, kerken die gesloten werden en ontheemde gelovigen. Nu de rookwolken zijn opgetrokken is het tijd voor een nieuwe start. Om de mens weer centraal te kunnen stellen, heeft de Sint Jacobus de Meerdere-parochie uiteraard geld nodig. De landelijke Actie Kerkbalans, van 19 januari tot en met 2 februari, krijgt dit jaar in Enschede dan ook meer aandacht dan ooit tevoren.

“Vergelijk de Actie Kerkbalans maar met Serious Request”, knipoogt pastoor Paul Daggenvoorde. “Eens per jaar moeten wij met goede argumenten duidelijk maken waarom deze actie zo belangrijk is. Onze veruit belangrijkste bron van inkomsten zijn giften. De afgelopen jaren kwam er te weinig geld binnen. De ene Parochie maakte er veel werk van, maar er waren er ook die er nauwelijks aandacht aan besteedden. Wij sturen onze brief naar 5.300 adressen. Dat is voor het eerst dat dat in heel Enschede op een uniforme wijze gebeurt. In de envelop zit een folder met een goed verhaal. Hiermee wordt het merendeel van de 17.000 Katholieken in de stad bereikt.”

 

Daggenvoorde is vanuit zijn functie tevens voorzitter van het Parochiebestuur. Vice-voorzitter is Joop Hassink. De oud-wethouder van Enschede en Losser komt al jaren niet meer wekelijks in de kerk. En dat geldt voor veel gelovigen. Hassink: “Vroeger kwam de kerk aan haar inkomsten door de wekelijkse collecte. Die levert allang niet meer genoeg op om de financiering rond te krijgen. De afgelopen jaren was er jaarlijks een tekort van rond de twee ton. Dan kun je alleen overleven door in te teren op je reserves. Maar dat houdt een keer op.” Naast giften komt er nog een beetje geld binnen uit de verhuur van onroerend goed.

 

De afgelopen jaren werden vier van de zeven kerkgebouwen afgestoten. In 2013 werd besloten dat de Sint Jacobuskerk en de Sint Jozefkerk open blijven. De derde zou de Verrijzeniskerk zijn. Naderhand werd dat toch de Sint Jan. De Verrijzeniskerk is verkocht aan de Syrisch-orthodoxe Petrus en Paulusparochie.

 

Daggenvoorde: “Wij hebben kerken gesloten, maar wij stoten geen gemeenschappen af. Wij vinden dat gelovigen een plek in de wijk moeten houden, waar zij elkaar kunnen blijven ontmoeten en samen koffie kunnen drinken en even bijpraten. Dat gebeurt bijvoorbeeld nog altijd in een zaaltje naast de verhuurde Pauluskerk. Sommige kosten worden door ons gedragen. Maar wij hopen natuurlijk dat die mensen óók naar de vieringen in een van de drie kerken komen.”

‘Alles gaat naar Enschede’

Daggenvoorde en Hassink vinden het belangrijk te vertellen waarvoor het geld gebruikt wordt. “Het in de stad opgehaalde geld gaat volledig naar de eigen gemeenschap. Daarover bestaat bij sommigen onduidelijkheid”, aldus de Pastoor. Dat kan te maken hebben met de arbeidsconstructie: de vijf pastorale medewerkers staan behalve bij de Jacobusparochie ook voor een derde op de loonlijst van de parochies Sint Fransiscus van Assisi (Haaksbergen) en Maria Vlucht (Losser). Joop Hassink: “Maar het geld dat de Enschedese gelovigen de komende weken bij elkaar brengen blijft in Enschede. Hoeveel wij nodig hebben? Als elk gezin maandelijks een tientje opzij zet, komen wij rond. Maar laat iedereen als het kan geven wat men kan missen. Voor de een is dat minder dan die tien euro, voor de ander misschien meer.”

Verjonging

De RK-kerk heeft twee eigen kerken, de Jacobuskerk in het centrum en de Sint Jan aan de Haaksbergerstraat, en huurt de Sint Jozefkerk aan de Oldenzaalsestraat. Daar, en naar de eerder genoemde zaaltjes, komen elk weekeinde opgeteld zo’n vijfhonderd mensen voor de vieringen. Paul Daggenvoorde: “De kerk vergrijst. Wij zitten in de overgang van volkskerk naar keuzekerk. Mensen kiezen bewust voor het naar de kerk gaan. Wij zien gelukkig ook nog steeds nieuwe mensen. Met name in de Jacobuskerk. Daar wordt twee keer per maand een Engelstalige Hoogmis gehouden, waar veel buitenlands studenten op af komen. Over verjonging gesproken: wat dacht U van onze nieuwe penningmeester? Dat is iemand van 29.”

Bron: Parochie Foto:  MB archief

Geef een reactie op dit artikel