Pastor Rigo Loozekoot (56) overleden

Het pastoraal team en parochiebestuur ontvingen het trieste bericht dat pastor Rigo Loozekoot in de vroege ochtend van 12 november op 56-jarige leeftijd is overleden.

Pastor Loozekoot was priester van het Aartsbisdom Utrecht en is in 2016 een korte periode in onze parochie werkzaam geweest als parochievicaris. Wij zullen ons hem herinneren als een betrokken priester die op aansprekende wijze getuigde van Gods onmetelijke liefde. Moge de eeuwige rust zijn deel zijn en gedenken wij hem in onze gebeden.

Hier vind u het bericht van kardinaal Eijk bij het overlijden van pastor Rigo Loozekoot, en hier de link vindt om de uitvaart op woensdag 18 november om 13.30 uur te kunnen volgen.

 

Geef een reactie op dit artikel