Pater Volker Erwin (Michael) Herm c.p. overleden

Naar nu pas bekend is geworden is op 30 maart 2018, Goede Vrijdag, is in zorgcentrum Savelberg te Gouda overleden, de zeereerwaarde pater Volker Erwin (Michael) Herm c.p. (passionist), geboren op 8 december 1944 te Karlsruhe (Duitsland) en priester gewijd op 7 oktober 2000. Pater Herm c.p. was verbonden met de pastoraal van het bisdom Rotterdam.

Pater Michael Herm c.p. werd op 1 mei 2000 benoemd tot diaken in de parochie H. Nicolaas te Zoetermeer. Na zijn priesterwijding werd hem uit deze functie eervol ontslag verleend en werd hij op 1 november 2000, met instemming van zijn provinciaal, benoemd tot lid van het pastoraal team van de samenwerkende parochies De Goede Herder, O.L. Vrouw Tenhemelopneming en St. Martinus te Voorburg. Uit deze functie werd hem op 1 juli 2002 eervol ontslag verleend. Op voordracht van zijn provinciaal werd hij op 1 januari 2003 benoemd tot verantwoordelijk pastor in het werkgebied van de H. Gabriël van de Bedroefde Maagd, behorende tot de parochie St. Barnabas te Haastrecht. Met ingang van 1 januari 2006 werd hem uit deze functie eervol ontslag verleend.

Het bisdom Rotterdam is hem voor deze inzet veel dank verschuldigd.

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bron: Bisdom Foto: pixabay

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*