Poolse Primaat over misbruik: “Kerk heeft Christus verraden”

Wij moeten nederig bekennen dat wij Christus hebben verraden in de zwaksten en meest kwetsbaren die wij zouden moeten beschermen.

Vrijdag 24 september 2021 06:43 – Bron: Redactie kerk/KNA/TVP – Beeld: PB
 -Warschau- De Primaat van de Katholieke kerk in Polen, Aartsbisschop Wojciech Polak, klaagt over een gebrek aan steun voor de bescherming van kinderen tegen misbruik. “Wij voelen duidelijk nog steeds sterke weerstand en onvoldoende begrip voor ons werk in onze Bisdommen”, zei Polak woensdag in Warschau. Dat zou ertoe kunnen leiden “dat wij ons machteloos gaan voelen”, aldus de gevolmachtigde van de Bisschoppenconferentie voor de bescherming van kinderen en jongeren.

Tijdens de slotbijeenkomst van een internationale conferentie rond kinderbescherming van de Katholieke kerk voert de Aartsbisschop van Gniezno campagne om geestelijken, leken en de slachtoffers van (seksueel) geweld, samen te laten werken: “Zonder echte samenwerking zullen wij niet de ‘corpsgeest’ en de muur van zwijgen kunnen verbreken.” Kindermishandeling en de tekortkomingen van de kerk hebben het geloof bij velen weggenomen, zegt Polak; en verder: “Wij moeten nederig bekennen dat wij Christus hebben verraden in de zwaksten en meest kwetsbaren die wij zouden moeten beschermen.” God werd ontheiligd in gewonde mensen. Vooral de “arrogantie van het klerikalisme” draagt bij aan de crisis in de kerk van vandaag de dag.

De Poolse advocaat Hanna Suchocka van de Pauselijke Commissie voor Kinderbescherming prijst de intensieve en zeer open discussies van de conferentiedeelnemers uit 20 landen in Centraal- en Oost-Europa. De Commissie wil nieuwe voorstellen uitwerken voor de bescherming van de slachtoffers. “Wij hebben gemerkt dat er grote tekortkomingen zijn in het proces van de Apostolische Stoel”, zegt de voormalige Poolse ambassadeur bij het Vaticaan en voormalig Premier. Bepaalde veranderingen moeten op Vaticaanniveau worden aangebracht. Het gaat om normen voor het doorgeven van informatie uit kerkelijke procedures aan slachtoffers van seksueel geweld, aldus Suchocka. De Pauselijke Commissie buigt zich ook over de vraag of betrokkenen in de toekomst als procespartij bij de gerechtelijke procedures moeten worden betrokken.

Op uitnodiging van de Pauselijke Commmissie voor Kinderbescherming namen Bisschoppen, religieuzen, leken maar ook slachtoffers van seksueel geweld deel aan de conferentie in Warschau. De vierdaagse bijeenkomst met als thema ‘Onze gemeenschappelijke missie om Gods kinderen te beschermen’ bood de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen over preventiemaatregelen tegen (seksueel) misbruik. De deelnemers kwamen uit Polen, Albanië, Kroatië, Slovenië, Hongarije, Roemenië, Moldavië, Bulgarije, Tsjechië, Slowakije, Oekraïne, Rusland, Estland, Letland, Litouwen, Wit-Rusland, Servië, Montenegro, Noord-Macedonië en Kosovo.

De Poolse Pater Tarsycjusz Krasucki bekritiseerde fel het feit dat het kerkelijk-proces tegen de Priester die hem in zijn jeugd seksueel misbruikte, maar liefst 17 jaar had geduurd. Hij is nog steeds niet op de hoogte gesteld van het vonnis dat ruim een ​​half jaar geleden is uitgesproken. In tegenstelling tot hem had de beklaagde inzage in dossiers met zijn raadsman. Hij had als slachtoffer aanmerkelijk minder rechten als procespartij.

Volgens Suchocka heeft het thema kinderbescherming nu hoge prioriteit in Polen. Het land strijdt al lang tegen seksueel geweld tegen minderjarigen. “Er zijn inmiddels tal van maatregelen genomen”, zegt zij. De conferentie van Warschau zou in 2020 plaatsvinden, maar moest vanwege de coronapandemie meerdere keren worden uitgesteld. Sinds een aantal jaren lopen in Polen ook uitgebreide onderzoeken naar (sexueel) misbruik is voormalige staatsweeshuizen en jeugdgevangenissen.

In een videoboodschap aan de deelnemers aan de conferentie drong Paus Franciscus aan op een “concreet hervormingspad” en op “echte en betrouwbare veranderingen” in de kinderbescherming. “Alleen wanneer de kerk de waarheid over dit wrede gedrag onder ogen ziet en nederig om vergeving vraagt ​​voor slachtoffers en overlevenden van misbruik, zal zij een manier vinden om een ​​geloofwaardige plaats van onderdak en bescherming te worden voor de behoeftigen”, aldus de Heilige Vader.

Geef een reactie op dit artikel