VIDEO: Plechtige Professie Br. Bruno Mati ocso

Video-impressie van de Plechtige Professie van Br. Bruno Mati, 26 januari 2021, Abdij Koningshoeven te Tilburg.

Geef een reactie op dit artikel