VN-secretaris generaal: “Wereldvrede in gevaar door Covid-19”

-Geneve- (KNA) De aanhoudende Covid-19-pandemie, is volgens VN-secretaris-generaal Antonio Guterres, een gevaar voor de wereldvrede, maar ook voor de armoedebestrijding. “De pandemie draagt ook het risico dat conflicten verharden of opnieuw oplaaien”, zei hij tijdens een videoconferentie van de veiligheidsraad over het thema ‘Pandemie en de uitdaging de vrede te bewaren’.

Met deze wetenschap is de inzet voor behoud van vrede harder nodig dan ooit. Als drie wezenlijke gevaren noemde Guterres de erosie van het openlijke vertrouwen, de destabilisering van de wereldwijde economie alsmede een verzwakking van de sociale netwerken. De indruk dat overheden de Corona-crisis fout of niet transparant aanpakken, kan tot ontgoocheling leiden. Voorts kunnen ongelijkheden, wereldwijde armoede alsook het potentieel voor instabiliteit en geweld groeien.

“Kansen voor vrede”

Volgens Guterres biedt de pandemie omgekeerd ook “kansen voor vrede”. De in maart gedane oproep tot een wereldwijde wapenstilstand heeft er in tal van conflicten toe geleid, dat conflictpartijen stappen tot de-escalatie hebben genomen. “Helaas heeft de pandemie de partijen in veel gevallen niet kunnen bewegen, de vijandigheden terzijde te schuiven of een duurzame wapenstilstand aan te gaan”, aldus Guterres.

Covid-19 is volgens Guterres een “menselijke tragedie”, alleen door over de eigen grenzen heen te kijken, een goede lange termijn politiek te voeren ten aanzien van de pandemiebestrijding en de wetenschap dat er nu een nieuwe (gezamelijke) vijand is, genaamd Covid-19, kan partijen tot elkaar brengen.

Foto: VN-publiek domein

Geef een reactie op dit artikel