Aantal Christenen in VS neemt gestaag af

Woensdag 15 december 2021 07:15 – Bron: Redactie kerk/1010WINS/PEW/KNA- Beeld: PB
  -Washington- Voor een groeiend aantal Amerikanen spelen religie en Kerk geen (grote) rol meer in hun leven. Het afscheid van geloof en Kerk vindt langzaam maar gestaag plaats, zoals uit een recent onderzoek blijkt.

Het goede nieuws vanuit het oogpunt voor de Rooms-Katholieke Kerk: het aandeel Katholieken in Amerika blijft stabiel. Met ongeveer een vijfde (21 procent) van de bevolking zijn zij vandaag net zo sterk als in 2014. Maar dat is een schrale troost in een tijd waarin de secularisatie in ‘Gods Own Country’ snelle vorderingen maakt.

Het gerenommeerde onderzoeksbureau Pew Research Center documenteert in een uitgebreid actueel onderzoek hoe Amerika stap voor stap transformeert naar een meer seculiere samenleving. Het percentage van de bevolking dat zegt: “Nee, bedankt!” groeit onophoudelijk. Drie op de tien Amerikanen zeggen dat ze agnost of atheïst zijn, of gewoon niet tot een groepering behoren. Het laatste aantal zogenaamde “geen” groeit sneller dan alle andere.

Het Christendom als geheel is in de VS in verval. Christenen zijn nog steeds in de meerderheid, maar hebben 12 procent verloren in vergelijking met 2011. Tegenwoordig maken zij bijna twee derde (63 procent) van de totale bevolking uit, vergeleken met driekwart (75 procent) een decennium eerder.

Uittocht

Volgens Pew wordt de grootste uittocht geregistreerd bij de Protestanten, waaronder Baptisten, Methodisten, Presbyterianen en andere vrije Kerken. Alleen al in de afgelopen vijf jaar is hun aandeel in de totale Amerikaanse bevolking met vier procent gedaald. Volgens het onderzoek belijden vier op de tien Amerikanen nog steeds het Protestantisme; maar tien jaar geleden vormden zij nog de helft van de bevolking.

Evangelicalen die zichzelf als ‘wedergeboren Christenen’ beschouwen, zijn nog steeds in de meerderheid onder de Protestanten. Op de vraag of zij zichzelf als Evangelicals beschouwen, zeggen zes van de tien Protestanten een duidelijk ja. Maar ook hun aandeel in de samenleving neemt af; met zes procent vergeleken met 2007 – precies dezelfde daling als onder niet-evangelische Protestanten. Tegenwoordig beschouwt een kwart van de Amerikanen zichzelf als Evangelisch.

Bidden

Gebed is ook niet meer zo belangrijk als vroeger voor veel gelovige Amerikanen. Aanzienlijk minder dan de helft van de respondenten zegt nog elke dag te bidden. Vijftien jaar geleden hadden bijna zes op de tien volwassenen contact met God. Bijna een derde zegt zelden of nooit te bidden. In 2007 zeiden minder dan twee op de tien respondenten dat.

In  telefonische enquêtes tussen 2017 en 2019 zeiden minder mensen dat religie erg belangrijk voor hen was dan in eerdere enquêtes. Dit aandeel daalde met nog eens vier procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Iets meer dan vier op de tien respondenten geeft aan dat religie belangrijk voor hen is. De aantallen fluctueren slechts licht als het gaat om het bijwonen van kerkdiensten. Terwijl een jaar geleden elke derde persoon zei minstens één of twee keer per maand naar de kerk te gaan, is dat dit jaar slechts 31 procent. In dit laatste geval zijn de uitkomsten echter moeilijker in te schatten, aangezien beide jaren in de pandemie vielen, waarin de gebedshuizen tijdelijk werden gesloten.

Zwarte Evangelicals

Opvallend zijn de kerkelijke verschillen wanneer het gaat om het bijwonen van kerkdiensten. De helft van de Amerikaanse Protestanten en ongeveer een derde van de Katholieken zegt dat zij minstens één keer per maand naar de Kerk gaan. Volgens het Pew-onderzoek zijn de meest loyale kerkgangers zwarte evangelicals: zeventig procent zegt dat zij hun Kerk een of twee keer per maand bezoeken.

Pew analyseert sinds 2007 regelmatig veranderingen in de religieuze identiteit van Amerikanen. De meest recente gegevens komen uit de National Public Opinion Reference Surveys (NPORS) van 2020/21.

Geef een reactie op dit artikel