VS-Bisdom vraagt faillisement aan

-Washington- (KNA) Als eerste Diocese van de VS-staat Pennsylvania vraagt het Bisdom Harrisburg faillisement aan.

De stap is een bewuste en verantwoorde, opdat de Diocese geestelijk en diaconaal kan blijven doen, wat haar taak altijd al was, aldus de advocaat van de Diocese, Matthew
Haverstick.

Reden voor een faillisementsaanvraag is een uitspraak van een hogere rechtbank, das het slachtoffers mogelijk maakt, de Diocesen van de staat wegens sexueel misbruik door geestelijken in het verleden aan te klagen. Een dergelijke wettelijke mogelijkheid kende deze Amerikaanse staat nog niet. Verjaringstermijnen verhinderden tot voor kort dat slachtoffers alsnog een schadeclaim konden indienen.

Voor de Diocese Harrisburg heeft het oordeel van het Hof er toe geleid dat er meerdere aanklachten werden ingediend, aldus Haverstick. Elke individuele klacht kan ‘catastrofale gevolgen’ voor de Diocese hebben.

Andere Amerikaanse staten hebben hun wetgeving inmiddels ook gewijzigd en nieuwe termijnen voor misbruik-aangiftes ingevoerd, ten gunste van de slachtoffers, zoals New York en New Jersey.

Deze week hebben de VS-padvinders (Boy Scouts of America) schuldeiserbescherming en erkenning aangevraagd. Zij zien door de nieuwe termijnen, om een klacht in te mogen dienen, zich geconfronteerd met duizenden aangiftes en schadeclaims.

Pennsylvania zorgde in 2018 voor een ‘aardschok’ in het hele land, toen een Grand-Jury-bericht kond deed van het feit, dat in de zes Diocesen van deze staat meer dan 300 Priesters meer dan 1.000 kinderen, in de afgelopen decennia sexueel misbruikt hadden. Officieren van Justitie in bijna alle Amerikaanse staten besloten toen belastende documenten in talrijke Diocesen op te vragen.

Het faillisementsrequest heeft tot gevolg, dat alle lopende schadeclaims worden ‘bevroren’ en de schadevergoedingen uit de boedel moeten worden voldaan, die dan lager uitvallen. De Diocese Harrisburg heeft naar eigen zeggen sinds augustus afgelopen jaar inmiddels twaalf miljoen VS-Dollar aan schadevergoedingen aan meer dan 100 misbruikslachtoffers uitbetaald.

Sinds 2004 hebben 20  Amerikaanse Diocesen faillisementsbescherming volgens ‘BishopAccountability’ aangevraagd. Deze organisatie documenteert misbruikzaken binnen de Amerikaanse Katholieke Kerk. Voor Harrisburg ging in september 2018 de Diocese Rochester in de VS-staat New York al failliet.

 

Geef een reactie op dit artikel