VS-Katholieken tegen weigering H. Communie aan Biden

Nog maar 29 procent van de gelovigen wil de Katholieke Amerikaanse President het Sacrament ontzeggen.
Dinsdag 6 april 2021-10:37- Bron: KNA -Foto: PB
 -Washington- Meer dan tweederde van de Katholieken in de Verenigde Staten is tegen het weigeren van de H. Communie aan President Joe Biden, ondanks zijn opvattingen over abortus, huwelijk en genderidentiteit. Volgens een nieuwe peiling van het Washington Pew Research Center van vorige week wil slechts 29 procent van de gelovigen de Katholieke Amerikaanse President het Sacrament ontzeggen.

Als men rekening houdt met de partijvoorkeur van Amerikaanse Katholieken, dan is volgens de peilingen van Pew, 55 procent van de Katholieke Republikeinen voor het onthouden van de H. Communie aan Biden. Slechts 11 procent van het Democratische kamp is dezelfde mening toegedaan. De kwestie vande Communie aan Biden is een uiterst controversieel onderwerp onder de Amerikaanse Bisschoppen.

Terwijl Mgr. William Malooly, Bisschop van Biden’s geboorteplaats Wilmington (Delaware), en Kardinaal Wilton Gregory van Washington er geen probleem mee hebben om de President de Hostie te geven, hebben andere Bisschoppen zich er fel tegen uitgesproken. Zoals de gepensioneerde Aartsbisschop van Philadelphia, Charles Chaput, en de voorzitter van het Life Protection Committee van de Amerikaanse Bisschoppenconferentie, Joseph Naumann.

Bij gelegenheid van de 48e jaardag van de historische Roe vs. Wade-uitspraak, herhaalde Biden zijn belofte van januari om het recht op gratis toegang tot abortus wettelijk vast te leggen. Het recht om voor abortus te kiezen is de afgelopen vier jaar extreem onder vuur komen te liggen.

In zijn eigen woorden wijst de praktiserend Katholiek Biden echter als mens abortus af, maar als President van alle Amerikanen, zal hij ook rekening moeten houden met (parlementaire) meerderheden en de tijdgeest. De -anti-Biden-stemming- onder een klein deel der Amerikaanse Katholieken en Bisschoppen, kan Biden er echter niet van weerhouden dagelijks de Rozenkrans te dragen en te bidden en al helemaal niet van zijn gang naar de Kerk, elke zondag.

Noot: Communie betekent gemeenschap met lichaam en bloed van Jezus Christus in de gedaante van brood en wijn. Het woord communie is afgeleid van het Latijnse woord communio, dat “gemeenschap” betekent.

Geef een reactie op dit artikel