Zaligspreking van VS-Bisschop Fulton Sheen voorlopig afgezegd

Oom Fultie – de “rechtse arm van het Vaticaan” in de VS
door Christiane Laudage


-Bonn/New York- (KNA) De Bisschop van Peoria in de VS, Daniel Jenky, haalde dinsdagavond (lokale tijd) de media in heel Amerika: de zaligverklaring van de, in 1979 overleden, uiterst populaire en invloedrijke tv-prediker en Bisschop Fulton Sheen (1895-1979) is door het Vaticaan onderbroken en in de wacht gezet.

Een aantal Amerikaanse Bisschoppen hebben het Vaticaan om opschorting en een nieuwe en grondige herziening van de zaak gevraagd. Exacte redenen zijn tot nu toe niet meegedeeld; het zou om mogelijk stilzwijgen van misbruik zijn. Over een uitstel gaf het Vaticaan geen verklaring, men wil het uitstel bevestigen noch ontkennen.

De hele gang van zaken is zo ongewoon als Fulton Sheen zelf: in de Verenigde Staten was hij tijdens zijn leven net zo beroemd als het Witte Huis; alleen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan vroeg men zich af: Fulton wie? De Aartsbisschop was het razend- populaire gezicht van het Amerikaanse Katholicisme, een man die uiteindelijk het getto van immigranten in Amerika achter zich liet en opklom op de sociale ladder. Dit maakte de weg vrij voor de eerste Katholieke Amerikaanse president: John F. Kennedy.

‘Oom Fultie’, zoals zijn bijnaam was, was een tv-ster in een tijd dat gezinnen ‘s avonds nog met zijn allen voor de tv zaten te kijken naar een van de weinige programma’s in zwart-wit. Zijn programma “Life Is Worth Living” (Het leven is waard geleefd te worden) liep van 1952 tot 1957 en bereikte de hoogste kijkcijfers op de Amerikaanse televisie in het naoorlogse tijdperk. Twee keer won de charismatische en indringende tv-prediker en Bisschop een “Emmy Award”.

Lang niet alleen Katholieken, maar ook protestanten en leden van andere denominaties zaten destijds op dinsdagavond massaal voor de tv en keken Fulton Sheen. En wat kregen zij toen te zien? Fulton Sheen in  vol ornaat als Bisschop, een beeld van de Maagd Maria, die bekend werd als ‘Onze Lieve Vrouw van de televisie’.

“Oom Fultie” vertelde het televisie-publiek een half uur dat het leven de moeite waard was om te leven. Hij gaf commentaar op actuele en fundamentele kwesties van die tijd. Hij ontving ongeveer 8.000 brieven per week, veel van niet-Katholieken, hoewel hij Katholiek-theologische preken hield – maar zo goed gemaakt dat ze een breed publiek aanspraken.

Zijn boeken werden stuk-voor-stuk bestsellers. De Bisschop zelf haalde herhaaldelijk de krantenkoppen, niet in de laatste plaats omdat hij beroemde figuren zoals de violist Fritz Kreisler bekeerde tot het Katholieke geloof, maar ook roemruchte communistische vakbondsbaas Louis Budenz wist hij tot het Katholicisme te bekeren. Het Vaticaan beschreef hem als ‘onze rechterarm in Amerika’.

Sheen werd geboren op 8 mei 1895 en in 1919 tot Priester gewijd. Omdat hij al vroeg de aandacht trok door academische kwaliteiten, werd hij voor studie naar universiteiten in de VS en Europa gestuurd. Hij werd beroemd in 1950 toen hij presentator werd van het radioprogramma “The Catholic Hour” (Het Katholieke uur). Dit programma was een groot succes dat alleen werd overtroffen door de tv-uitzending. Paus Paulus VI benoemde hem in 1966 tot Bisschop van Rochester, New York; een taak die Sheen gemakkelijk af ging.

Als Bisschop was Fulton Sheen meer dan alleen een tv-ster en groot tennisliefhebber; Hij werd ook beschouwd als een Pastoor met een hart voor de armen, voor zijn eigen deur alsook in de wereld. In de jaren vijftig, toen sommigen hem nog steeds als een ‘communistenvreter’ zagen, maakte hij vijanden in zijn eigen Kerk en in de regering toen hij president Lyndon B. Johnson opriep zich onmiddellijk terug te trekken uit de oorlog in Vietnam.

Zijn grootstedelijke Aartsbisschop, Kardinaal Francis Spellman van New York, die de wapens voor de oorlog had gezegend, was niet langer enthousiast over hem. In 1969, op 74-jarige leeftijd, zag Fulton Sheen af van zijn functie als Bisschop. In het openbaar bleef de titulaire Aartsbisschop tot zijn dood in december 1979 aanwezig in Parochie en media.

Begin volgende week, zo melden insiders, zal het Vaticaan met nadere informatie komen over eventuele nieuwe feiten, die wellicht aanleiding geven voor een nieuw onderzoek in verband met de Zaligspreking en dus uitstel. Zie ook video, scroll naar beneden>

Christiane Laudage is historica & onderzoeksjournalist-columnist voor Katholische Nachrichten Agentur en schrijft ook voor MariaBode

Geef een reactie op dit artikel