Bedevaart ter ere van Maria van Renkum

-RENKUM- Op DV zondagmiddag 20 oktober 2019 vindt in het Mariabedevaartsoord Renkum de jaarlijkse Gelderse bedevaart plaats ter ere van Maria van Renkum, de Vrouwe van Gelderland.

Niet alleen Gelderlanders, maar uiteraard iedereen is welkom.

Het programma zal om 14.00 uur een aanvang nemen met bloemenprocessie en Tozenkransgebed, 14.30 uur: Feestelijke H. Mis met muzikale ondersteuning door leden van het Arnhems Kevelaerkoor o.l.v. dirigente Monique Verhoeven, organist is Ton Nagel van de St Janskathedraal s’-Hertogenbosch.

Hoofdcelebrant is Pastoor drs. Tuan T. Nguyen van de Parochie Sint Eusebius te Arnhem.

15.45 uur: Lof van het Allerheiligste Sacrament

Vanaf circa 16.15 uur is er in de Pastorie gelegenheid voor ontmoeting.

Kinderen kunnen meelopen in de bloemenprocessie. Zij dienen dan uiterlijk 13.45 uur in de kerk aanwezig te zijn.

Kosten deelname: vrijwillige bijdrage.

Adres:

R.K. Bedevaartskerk O.L.V. Ten Hemelopneming Dorpsstraat 1, 6871 AA Renkum. Tel.nr 0317- 312321/ 06-19344199 Via OV bereikbaar met buslijn 352, uitstaphalte Don Boscoweg Renkum

 

Foto: Pixabay-symboolfoto

Geef een reactie op dit artikel