Bedevaarten in 2019 in Renkum

  Het rond 1350 gemaakte Mariabeeld in de O.L.V. ten Hemelopneming kerk te Renkum (Dorpsstraat 1, parochie Z. Titus Brandsma) wordt al vele eeuwen vereerd. Na de Reformatie in 1580 kwam het beeld in Utrecht terecht; in 1928 kwam het weer thuis in de RK kerk OLV ten Hemelopneming in Renkum. Die terugkeer werd aanleiding voor jaarlijkse bedevaarten. Zo organiseert de werkgroep Bedevaarten van de parochie Z. Titus Brandsma (waartoe Renkum behoort) ook in 2019 weer een aantal bedevaarten.

De Bloesembedevaart op zondag 12 mei (aanvang: 15.00 uur) richt zich op ouders en schoolgaande kinderen. Kinderen die hun eerste communie doen worden speciaal uitgenodigd. Iedereen brengt een bloesemtak mee. Na een korte viering in de kerk is er een processie door het ‘Rosarium Mariae’ achter de kerk. Na afloop van de processie is er ontmoeting met koffie en thee. Voor de kinderen is er frisdrank en een prijsvraag.

De Maria/ziekenbedevaart (28 mei) is traditiegetrouw op de laatste dinsdag in de maand mei. Deze bedevaart vond voor het eerst plaats in 1956. Pastoor Henri ten Have gaat voor in de Eucharistieviering en in het plechtig Lof. Ook pastoors van omliggende parochies zijn aanwezig. De organisatie stelt zich op deze dag al jaren in op het ontvangen van zieken, personen die bedlegerig of slecht ter been zijn en ouderen. Maar daarnaast is iedereen welkom. Het programma start om 10.30 uur. Voor koffie en lunch wordt gezorgd. Deelnemers kunnen zich opgeven bij mevrouw L. Lotgerink, e-mail: l.lotgerink@outlook.com, tel.: 0317 318362.

Sacramentsdag wordt in 2019 gevierd op zondag 23 juni. Het programma begint om 10.00 uur met een Eucharistieviering. Daarna is er de Sacramentsprocessie met het Heilig Sacrament door het ‘Rosarium Mariae’. Na afloop is er ontmoeting met koffie, thee en voor de kinderen frisdrank.

Het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming wordt gevierd op donderdagavond 15 augustus om 19.00 uur met een Eucharistieviering in de kerk en een lichtprocessie (met kaarsen) door het Rosarium Mariae. Celebrant is de Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts.

De jaarlijkse Gelderse bedevaart wordt in 2019 georganiseerd op 20 oktober (aanvang: 14.00 uur). Deze bedevaart sluit het aanbod van bedevaarten in 2019 af.

Meer informatie: www.mariavanrenkum.nl.

Foto: Bedevaart 2016 te Renkum b.g.v. Maria ten Hemelopneming

Geef een reactie op dit artikel