Mei-maand, Maria-maand

De basiliek van St. Jan te ‘s-Hertogenbosch

  ‘s-HERTOGENBOSCH- De maand mei is traditiegetrouw de maand waarop de Zoete Moeder op veel belangstelling kan rekenen in het ganse land, maar zeker óók in ‘s-Hertogenbosch. De Broederschap van OLV van ‘s-Hertogenbosch organiseert ook dit jaar, (nieuwe) activiteiten om deze Mariaverering in stand en levendig te houden.

Het hoogtepunt van de meimaand is de bidtocht op 12 mei, aansluitend aan de Heilige Mis van 11.45 uur. Vanaf 13.00 uur trekt dan een lange stoet door de straten van ’s-Hertogenbosch. Het eeuwenoude beeld van de Zoete Lieve Vrouw wordt gedragen door de leden van de Broederschap. Gilden zorgen voor muzikale begeleiding, terwijl de zangers van de Schola Cantorum van de Sint-Jan passende liederen zingen. In de processie lopen ook de bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. De Korte, Plebaan Blom van de Sint-Jan en andere Priesters, samen met leden van Maria-Broederschappen uit Delft, Roermond, Susteren, Weert en Mechelen. Ook de Ridderorde van het heilig graf van Jeruzalem is aanwezig. Mocht Petrus de voorkeur geven aan een regenbui op deze dag, dan zal de bidtocht plaats vinden IN de Kathedraal.

Extra aandacht voor ouderen en jongeren

 

Op vrijdag 11 mei komen uit vijf Bossche verzorgingshuizen bewoners met begeleiding de meimaand vieren bij Maria. Bij vier vieringen gedurende de meimaand zijn jonge vormelingen betrokken. Zij lopen vanuit vier verschillende Parochies kilometers door de Bossche Meierij, de Langstraat en de Bommelerwaard om een viering bij te wonen. Op verzoek van en in samenspraak met de Broederschap spreken zij de lezingen en de voorbeden uit. Ieder weekeinde zijn Bosschenaren, pelgrims en andere bezoekers van ‘s-Hertogenbosch van harte welkom bij de Heilige Missen. Elke zaterdag om 19.00 uur, op zon- en feestdagen om 07.00, 08.30, 10.00 en 11.45 uur.

Stad kleur Maria-blauw-wit

Dit jaar zullen nog meer (horeca)bedrijven, organisaties en particulieren de voorgevel van hun pand versieren met een vlag in Maria-kleuren (blauw-wit). De stad zal er feestelijk van opfleuren.

Traditie

Ieder jaar is de Sint-Jan in mei het middelpunt van de verering van de Zoete Lieve Moeder van Den Bosch. Duizenden pelgrims vinden vanuit gans Brabant en daarbuiten hun weg naar de grote Kathedraal, de trots van de stad. Om een kaarsje op te steken bij Maria, hun zorgen en dank uit te spreken, om een van de Heilige Missen bij te wonen en om elkaar te ontmoeten op een van de vele terrassen aan de Parade.

Bij Maria is iedereen welkom en iedere dag staan de deuren van de Kathedraal open om toegang te geven tot het beeld van de Zoete Lieve Vrouw waaraan al zoveel wonderen zijn toegeschreven die staan geschreven in het Mirakelboek dat aan haar voeten ligt.

Bron: ADN/Broederschap Foto: wikimedia cc/EMB

Geef een reactie op dit artikel