Renkum: Mgr. Hoogenboom viert Maria Tenhemelopneming

 

-UTRECHT- De R.-K. Kerk viert op 15 augustus het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Daarbij wordt herdacht dat Maria, de Moeder van Jezus, aan het einde van haar aardse leven door God met ziel en lichaam glorievol ten hemel is opgenomen. Veel parochies in het Aartsbisdom Utrecht organiseren rond die dag extra vieringen. In Renkum (parochie Z. Titus Brandsma) gaat mgr. Hoogenboom op 14 augustus om 19.00 uur voor in de Eucharistieviering ter ere van Maria Tenhemelopneming.

 

Als locatie van het (tenminste) 640 jaar oude beeld van Maria van Renkum is de kerk van Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming in Renkum tevens een bekend bedevaartoord. De viering bij gelegenheid van het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming op 14 augustus is de eerste Mariabedevaart in Renkum die dit jaar doorgang kan vinden.
Aansluitend op de Eucharistieviering vindt een lichtprocessie plaats door het Rosarium Mariae, het naast de kerk gelegen park met twintig iconen die mysteries uit het leven van Jezus en Maria uitbeelden. Kerkgangers die daartoe in staat zijn, kunnen in de processie meelopen op anderhalve meter afstand van elkaar. Een replica van het beeld van Maria van Renkum wordt in de processie voorop gedragen. Aan het eind van de rondgang verzamelen alle gelovigen zich op het kerkplein, waar mgr. Hoogenboom hen de zegen zal geven.

De kerk ligt aan de Utrechtseweg 153 in Renkum. Op het kerkplein aan de Dorpsstraat kunnen alleen auto’s parkeren van mindervalide kerkgangers. Achter de aangrenzende winkelstraat is ruime parkeergelegenheid. Na afloop van de viering is er koffie en thee.
De geloofsgemeenschap Renkum-Heelsum treft voorzorgsmaatregelen om het feest van Maria Tenhemelopneming waardig en verantwoord te kunnen vieren. De kerk telt 84 zitplaatsen, die voldoen aan de anderhalve meter-afstandsregel, vooraf aanmelden voor de viering en de processie is dus nodig. Aanmelden kan via de tel.: 0317 312321 op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur.

Geef een reactie op dit artikel