Opinie: Na Barrett, de VS-Democraten moeten niet klagen

-Washington- ADN/1010WINS/Washington Post) Amy Coney Barrett gaat vrijwel zeker benoemd worden tot rechter aan het Hoogste gerechtshof van de Verenigde Staten. President Trump heeft haar dit weekeinde genomineerd en in de huidige Senaat is momenteel een meerderheid, om haar benoeming te bevestigen. De overleden links-liberale rechter Ruth Bader Ginsburg krijgt daarmee een Katholiek-conservatieve opvolgster in de persoon van Amy Coney Barrett. Een opinie door Hubert Wetzel, politiek analist te Washington.

Ieder zinnig mens kan de verbazing en woede van de Democraten momenteel begrijpen. De Supreme Court is tenslotte niet alleen het hoogste juridisch controle-orgaan in het land, maar óók een politiek machtsinstrument van betekenis.

De negen rechters maken met hun oordelen politiek – en daarbij doen zij nauwelijks onder voor de President of het Congres. In die zin is het van grote betekenis, welke partij dit rechtscollege beheerst, of het een linkse of een conservatieve rechtersmeerderheid heeft. Na de benoeming van Barrett zullen de conservatieven zes, de liberalen nog slechts drie stemmen hebben. Dat betekent een aardverschuiving in de machtsbalans van het gerechtshof – en daarmee schuift de macht in Washington op – naar rechts.

Maar, zo is het leven. Trump en de Republikeinen doen niets anders dan wat de Democraten ook zouden doen, als zich de gelegenheid voordoet, hun invloed op het gerechtshof en zijn oordelen voor jaren en soms decennia vast te leggen. Ja, de Democraten beklagen zich terecht over de huichelarij van de Republikeinen, die vier jaar geleden nog allerlei merkwaardige argumenten bedachten, om kort voor de verkiezingen  de benoeming van een kandidaat-rechter, uitgekozen door Barack Obama, te kunnen blokkeren. Zij wilden de vrijgekomen zetel voor zich en zij kregen hem.

Het is het recht van de President, rechters te benoemen

Maar gelooft daadwerkelijk iemand, dat een President genaamd Joe Biden gaat achterover leunen, als hij de Presidentsverkiezingen wint, en in de zomer van 2024 een Democratische Senaatsmeerderheid heeft en plotseling een of misschien wel twee conservatieve rechtersplaatsen vrijkomen? Natuurlijk niet. Waarom ook? In de Amerikaanse grondwet is verankerd, dat de President het recht heeft rechters te benoemen. Van medeleven met de gevoelens van de oppositie of politieke onbaatzuchtigheid als het gaat om aankomende verkiezingen staat niets in de grondwet.

Wellicht ware het daarom beter dat de Democraten, in plaats van te jammeren, zich liever concentreren op het Witte Huis en de meerderheid in de Senaat terugwinnen. Dan bestaat de mogelijkheid, dat de conservatieven hun meerderheid in het gerecht even zo snel verliezen, als dat zij het gewonnen hebben. De beide oudste conservatieve rechters zijn heren van in de zeventig, uit Trumps 6-3-meerderheid kan dus onder gunstige omstandigheden ook heel rap een linkse 5-4-meerderheid ontstaan.

Voorlopig zal liberaal Amerika er even aan moeten wennen dat met Barrett vele toekomstige oordelen een conservatiever karakter hebben dan onder haar voorganger Ginsburg. Maar met alle respect voor Ruth Bader Ginsburg – om nu net als de Democraten te roepen dat deze zachtaardige dame heeft weten te voorkomen, dat de inquisitie weer terugkeert en alle vrouwen twee-rang-burgers worden, is toch behoorlijk overdreven. Een beetje meer vertrouwen in de weerbaarheid van het Amerikaanse Liberalisme zou beter zijn.

Geef een reactie op dit artikel