Bevrijdingstheoloog Gutierrez waarschuwt voor tegenstanders van Franciscus

De ‘Vader van de bevrijdingstheologie’ ziet de Kerk en de Paus in groot gevaar: Men moet de Pontifex steunen, eist Gustavo Gutierrez – anders “gaan wij hem snel verliezen”.

Gustavo Gutierrez
-ROME- (KNA) Gustavo Gutierrez, ook wel de ‘Vader van de bevrijdingstheologie’ genoemd, ziet momenteel de Katholieke Kerk in ‘zwaar weer’. De situatie is uiterst penibel, juist voor de Paus, zegt de 91-jarige dinsdag in Rome.

Het ligt nog niet eens zo zeer aan de oppositie ‘an sich’ die fel tegen zijn Pontificaat is, maar veel meer aan de manier, hoe de tegenstanders te werk gaan. “Als wij deze Paus niet steunen, gaan wij hem zeer snel verliezen”, aldus de Peruaanse theoloog.

Franciscus is zich daar terdege van bewust, aldus Gutierrez in een gesprek met de stichter van de gemeenschap Sant’Egidio, Andrea Riccardi. Maar de Paus is koersvast en gaat recht op zijn doel af. De Peruaan, die deelneemt aan de Amazone-Synode in Rome, ontmoette naar eigen zeggen de Paus afgelopen week in het Vaticaan. Niet alleen de Paus heeft veel critici, maar ook de Synode, beklemtoont de theoloog. Deze Synode is immens uiterst belangrijk. Hij hoopt, dat de ontmoeting van de Bisschoppen “duurzame resultaten oplevert”.

“Het waren harde jaren…”

Met het oog op bijna 50 jaar kritiek op hem en zijn theologische standpunten zegt Gutierrez: “Het waren harde jaren, ook met verlokkingen, om het ‘bijltje er bij neer te gooien’. Maar ik ben doorgegaan.” Zelf heeft hij de achterdocht van veel Bisschoppen in Zuid-Amerika alsook in de Curie in Rome als affront tegen de mensen in Latijns-Amerika ondervonden.

Aartsbisschop Oscar Romero

De opmerking dat de bevrijdingstheologie marxistisch is, heeft tot veel slachtoffers onder leken, Priesters en Religieuzen geleid. “Men heeft een hoge prijs betaald”, zo Gutierrez. Als voorbeeld noemt hij de vermoorde Salvadoraanse Aartsbisschop Oscar Romero (1917-1980): “Vandaag-de-dag zijn wij blij, deze man te hebben, als voorbeeld”. Romero werd in oktober 2018 Heilig gesproken.

De Pater Dominicaan Gutierrez behoort tot de bekendste vertegenwoordigers van de bevrijdingstheologie. Zijn boek “Teologia de la Liberacion” uit 1971 gaf de beweging haar naam.

Het formuleert de voorrang van het concrete practische dagelijkse leven boven de theologische reflectie, ziet armen als onderdrukten en als eerstgenoemden in het Evangelie.

 

 

Foto: EMB/wiki

 

Geef een reactie op dit artikel