Bisschoppen Zuid-Amerika danken voor Profetisch Pontificaat

-Bogota/Vaticaanstad- (KNA) Voor zijn Profetisch Pontificaat in een onmenselijke wereld heeft de Latijns-Amerikaanse Bisschoppenraad CELAM Paus Franciscus bedankt.

In hun ‘open’ brief bij gelegenheid van het Hoogfeest van Petrus en Paulus eerden de Bisschoppen het liefdevolle contact van de Paus met kinderen, ouden-van-dagen, zieke en arme mensen als een doorslaggevende profetisch gebaar in een tijd, waarin de wereld het risico loopt, zich zelf te ontmenselijken.

Een nieuw klimaat in de kerk

De eenvoud, de gestes en ook de leerstellingen van Paus Franciscus tonen een kerk, die ‘de kleine, de armen en zwakkeren’ centraal plaatst, aldus de Bisschopsraad. Dit heeft er wezenlijk toe bijgedragen, dat er vandaag-de-dag ‘een nieuw klimaat in de kerk heerst’.

In hun schrijven uiten de Bisschoppen ook bewondering voor “de passie, met welke U ons maant, onze zelfgenoegzaamheid op te geven en naar de geografische en existentiële randen te gaan”. Zij danken de Bisschop van Rome, die zelf uit Argentinië komt, niet alleen voor zijn pastorale bezoeken, bij zo vele volken op ons continent, maar ook voor zijn ” gebed en aanhoudende zorg voor het geliefde Amazonegebied en de armen”. Deze uit zich ook in zijn preken en documenten zoals het postsynodale schrijven ‘Querida Amazonia’.

Ter afsluiting doen de Bisschoppen van Latijns-Amerika de Paus nog de volgende belofte: “Wanneer het harde werken voelbaar wordt, welke Uw ambt met zich meebrengt, weet U dan verzekert, dat miljoenen handen in de wereld bereid zijn, U te helpen.”

Geef een reactie op dit artikel