BREAKING: Paus zet per direct complete leiding Caritas Internationalis op non-actief

Leestijd: 2 minuten
Dinsdag 22 november 2022 – 15:21 uur – Bron: ADN/VN/KNA – Beeld: Publiek domein
 -Vaticaanstad- Paus Franciscus heeft met onmiddellijke ingang het voltallige bestuur van de overkoepelende organisatie Caritas Internationalis ontslagen. Tegelijkertijd benoemde hij vandaag bij decreet Pierre Francesco Pinelli tot buitengewoon commissaris.

“Met de onmiddelijke inwerkingtreding van deze maatregel zullen de leden van het dagelijks bestuur en het bestuurscollege, de voorzitter en vicevoorzitters, de secretaris-generaal, de penningmeester en de kerkelijk medewerker hun ambten neerleggen”, aldus het decreet.

Sinds 2015 is de Filippijnse Curiekardinaal Luis Antonio Tagle (65) voorzitter van de organisatie. Aloysius John, een Fransoos, is sinds 2019 secretaris-generaal.

Effectiviteit te verbeteren

De internationaal werkende adviseur en manager Pinelli wordt nu ‘interim-manager’ en wordt ondersteund door Maria Amparo Alonso Escobar, een oude Caritas-medewerker en campagneleider en de Portugese Jezuïet Manuel Morujao. De drie moeten ervoor zorgen dat de statuten en regels van Caritas Internationalis worden bijgewerkt “om hun functionaliteit en effectiviteit te verbeteren en om de organisatie te ondersteunen bij de voorbereiding op de volgende Algemene Vergadering”. Die zal plaatsvinden in DV mei 2023, inclusief de verkiezing van een nieuwe manager.

Bovendien zal Pinelli worden ondersteund door Tagle bij het opstellen van bijgewerkte statuten en regels, vervolgt het decreet. In een verklarende tekst van het toeziendhoudende Dicasterie staat dat het Pauselijk besluit is voorafgegaan door een “toetsing van de activiteit door een onafhankelijke experts”. Pinelli was al betrokken bij deze review. Vooral de werkomgeving bij Caritas Internationalis in het secretariaat-generaal en de “conformiteit ervan met de Rooms-Katholieke normen omtrent menselijke waardigheid en respect voor ieder mens” werden onderzocht.

Tekortkomingen in management en procedures

Uitdrukkelijk wordt gesteld dat het niet gaat om beschuldigingen van financieel wanbeheer of dubieuze zaken rond fondsenwerving en er is zeker geen sprake van seksueel wangedrag. “Er zijn echter wel forse tekortkomingen in management en procedures vastgesteld, die de teamgeest en het moreel van de werknemers ernstig aantasten”, aldus het Dicasterie.

De vraag om hulp aan Caritas, wereldwijd, is aanzienlijk toegenomen, aldus kardinaal Michael Czerny. De wereldwijde koepelorganisatie moet goed voorbereid zijn op deze uitdaging.

Uiteindelijk moet de samenwerking met de ongeveer 160 lidorganisaties wereldwijd worden verbeterd om de missie van het dienen van de allerarmsten en meest behoeftigen optimaal te kunnen vervullen.

 

Geef een reactie op dit artikel