De Paus en de huidige crisis in de Kerk (column)

Column Pastoor Mennen

Het is nog nooit voorgekomen dat een gewezen pauselijk nuntius het stilzwijgen verbreekt en schandalen die hij in zijn functie heeft meegemaakt, inclusief de medeplichtigheid van de paus, aan het licht brengt. Voormalig nuntius Viganò stelt daarbij dat zijn geweten hem daartoe dwingt, nu de corruptie in de Kerk de hoogste rangen heeft bereikt. Hij wil met een zuiver geweten voor God verschijnen en hij vindt dat hij het aan de Kerk verplicht is de waarheid naar voren te brengen.

klik hier om verder te lezen

Geef een reactie op dit artikel