Franciscus? En nu?

Amazone-Synode, de laatste dag, de stemming

 

-Vaticaanstad- (KNA/RED/VN) Rome, zaterdagmiddag. De dag waarop in de middag gestemd gaat worden over al hetgeen besproken is in de afgelopen dagen op de veelbesproken Amazone-Synode. Het afsluitende document en de vraag: Wat gaat de Paus met de uitslag doen? Het gonsde de afgelopen dagen van geruchten. De valse profeten, ook wel Vaticaankenners, genoemd, rolden over elkaar heen met vaak meer verzinsels dan feiten.

Zoals de Vaticaanse directeur communicatie Paolo Ruffini al donderdag meedeelde, worden alle paragrafen een-voor-een aan de Synodevaders voorgelegd om zo tot een afsluitend document te komen.

Uitdrukkelijk is wel gesteld dat een afschaffing van het duizend jaar oude Celibaat niet aan de orde is.

Deelnemers deelden de pers mee, dat het redactieteam van de Synode voor de stemming nog honderden veranderingen te verwerken had. Als aangenomen gelden alleen de paragrafen, die zaterdagmiddag minstens een twee-derde meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde weten te halen, in totaal zijn dat 120 paragrafen, allemaal zijn ze aangenomen. Stemgerechtigd waren alleen de Bisschoppen alsook mannelijke Oversten van een religieuze Orde. Vrouwen hebben – zoals bij eerdere Synodes – alleen maar spreek- en adviesrecht.

Paus Franciscus heeft als Pontifex het recht, de voorstellen uit het slotdocument in een zo genaamde post-synodaal schrijven over te nemen. Een dergelijk document wordt in de regel pas enkele maanden na een Synode openbaar gemaakt.

Inhoudelijk gaat het bij de Synode om de ecologische redding van het Amazonegebied en de bescherming van de aldaar levende inheemse bevolking, maar ook om vorm en inhoud te geven aan de toekomst van de Katholieke Kerk en de verbetering van het Pastoraat.

Bisschoppensynode wil priesterwijding getrouwde mannen in speciale gevallen

De Bisschoppensynode in het Vaticaan heeft zich zaterdag uitgesproken voor het wijden tot Priester van getrouwde mannen in regionale bijzondere gevallen. Een meerderheid van de deelnemers aan de bijeenkomst rond de problemen in het Amazonegebied stemde in met het voorstel om ‘geschikte en erkende’ mannen daar tot Priester te wijden, zelfs al hebben ze een gezin. Over de mogelijkheid om vrouwen tot Diaken te kunnen wijden zal nog worden gesproken in extra werkgroepen binnen het Vaticaan.

Volgens het slotdocument van de bisschoppensynode in Rome hebben enkele Bisschoppen voorgesteld het wijden tot Priester van getrouwde mannen op “universeel” niveau aan te snijden. Uitdrukkelijk is wel gesteld dat een afschaffing van het duizend jaar oude Celibaat niet aan de orde is. De Bisschoppen hebben zich wel uitgesproken voor het wijden van getrouwde mannen in bepaalde regio’s, zoals in het Amazonegebied.

Een synode neemt geen bindende beslissingen, maar maakt een slotrapport voor de Paus. De tekst dient als basis voor verdere discussies.

Paus Franciscus sluit zondag de Amazone-synode af. Drie weken lang hebben Bisschoppen en experts uit Zuid-Amerika en andere delen van de wereld van gedachten gewisseld over de bijzondere uitdagingen voor de kerk in het Amazone-gebied. Daar heerst een tekort aan Priesters zodat het voorstel viel om getrouwde mannen tot Priester te wijden. Wat meteen op hevige kritiek stootte van behoudende geestelijken. Die vrezen dat uiteindelijk de afschaffing van het Celibaat permanent kan worden.

Als priesters mogen trouwen in het regenwoud, dan ook bij ons

De eerste reacties op het slotdocument waren alsof er een bom ‘insloeg’. Weinig journalisten en Vaticaandeskundigen (voor zover zij echt bestaan) hadden deze uitslag verwacht. Paus Franciscus heeft willens-en-wetens op deze Synode aangestuurd en misschien zelf niet eens gerekend dat hij nu een zware dobber krijgt. Hij moet nu beslissen of de voorstellen ook omgezet worden in daden. Als hij dat doet, zal Europa, dat ook met een Priestertekort ‘worstelt’ aan zijn deur kloppen. Die tendens doet zich in Duitsland reeds voor. Over een paar maanden zal aan vele speculaties een einde komen als de Paus een beslissing neemt. In het Vaticaan is nu een deur geopend die niemand meer dicht krijgt, zelfs Franciscus niet, tenzij hij voortijdig komt te overlijden.

Foto: Pixabay

Geef een reactie op dit artikel