Kerkjurist Schüller: “Getrouwde Priester komt spoedig

 -Münster- De uit het Duitse Münster afkomstige Kerkjurist Thomas Schüller weet het zeker, binnen afzienbare tijd is de gehuwde Priester een feit in de Rooms-Katholieke Kerk.

Allereerst zal op de Zuid-Amerika-Synode, aankomende herfst in Rome, vanwege het tekort aan Priesters in Latijns- Amerika in ieder geval over gehuwde en gezins-ervaren mannen (“viri probati”) als Priester worden gesproken en wellicht gestemd, zei Schüller tegenover de Bisdomskrant ‘Kirche und Leben’. “Dat zal de Bisschoppenconferenties en bepaalde regio’s van de wereldkerk, die eveneens getroffen worden door een tekort aan Priesters, bemoedigen, een soortgelijk voorstel in te dienen – uiteraard met grote waardering voor hen die vrijwillig kiezen voor het Celibaat.”

Hij is er zich zeker van, dat ook in West-Europese landen, de getrouwde Priester zijn intrede doet, zo Schüller. “De overduidelijke meerderheid van de Duitse Bisschoppen tendeert al in die richting. Waarom zullen zij er dan ook niet om vragen en een dergelijk voorstel indienen?”, vraagt de theoloog zich af. “Zo’n voorstel zal zeer zeker serieus worden besproken.”

De Kerkjurist sprak op een conferentie in het Duitse Münster, waar men zich vrijdag en zaterdag bezig hield
met de ‘bevoegdheden rond de Kerkleer van Bisschoppenconferenties’. Tot de toehoorders en sprekers behoorden ook de Bisschop van Essen Franz-Josef Overbeck, de President van het centraal comité der Duitse Katholieken (ZdK), Thomas Sternberg, en Generaal-Vicaris Klaus Winterkamp uit Münster.

Schüller zei voorstander te zijn, dat de nationale Bisschoppenconferenties de mogelijkheid krijgen, in
bepaalde vraagstukken rond de Kerkleer een eigen weg te gaan. “Het is belangrijk om de noodzakelijke eenheid te behouden en tegelijkertijd een pluriformiteit te faciliteren die toch Katholiek is.” Dat geldt bijvoorbeeld voor de toelating van protestantse echtgenoten aan de Communie. Deze kwestie heeft bijvoorbeeld in Duitsland een heel andere betekenis dan in Italië, waar nauwelijks protestanten zijn.

Paus Franciscus heeft meermaals benadrukt, dat hij de Bisschoppenconferenties op wil waarderen en hen meer competenties toebedelen, zegt de theoloog. “Dat staat haaks op de ontwikkelingen tijdens de Pontificaten van Paus Johannes Paulus II en Benedictus XVI, die alles deden wat in hun macht lag om de Bisschoppenconferenties ‘klein’ te houden.”

Bron: KNA Foto: Pixabay

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*