McCarrick rapport: Poolse Bisschoppen verdedigen Paus JP II

Maandag 16 november 2020 06:25 (Redactie kerk/KNA.Foto EMB)

-Warschau- De Katholieke kerk in Polen heeft Paus Johannes Paulus II na het uitkomen van een onderzoeksrapport door het Vaticaan rond (sexueel)misbruik door de voormalig VS-Kardinaal Theodore McCarrick in bescherming genomen.

McCarrick heeft Johannes Paulus II (1978-2005) in zijn brief van 6 augustus 2000 voorgelogen, toen hij zei dat hij met niemand een sexuele relatie zou hebben gehad, zegt de voorzitter van de Poolse Bisschoppenconferentie, Aartsbisschop Stanislaw Gadecki: “Het voorval rond voormalig Kardinaal McCarrick is ook onrechtvaardig voor de  Heilige Johannes Paulus II, die door McCarrick werd bedrogen.”

Hij wees er op, dat de toenmalige Paus van de VS-Amerikaanse Bisschoppen, voordat McCarrick benoemd werd tot Aartsbisschop van Washington “geen volledige informatie over McCarrick’s dubbelleven” ontvangen heeft.

De kerk oordeelt op het McCarrick-rapport met de woorden van Paus Franciscus: Die heeft zijn medeleven met de slachtoffers geuit en iedere vorm van misbruik uit de kerk te willen verbannen, aldus de Aartsbisschop van Poznan.

Voormalig VS-Kardinaal Theodore McCarrick.

Afgelopen week had het Vaticaan een 450-pagina’s dik rapport van de Curie over de nu 90-jarige McCarrick uitgebracht. Hij behoorde tot de invloedrijkste Amerikaanse geestelijken in de Katholieke kerk. Na beschuldigingen van sexueel misbruik van minderjarigen en jonge geestelijken werd McCarrick in 2018 uit de Kardinaalsstand gezet en in 2019 zelfs teruggezet naar de lekenstand.

 

Uit het rapport, waaruit wij in de komende dagen zullen berichten, komt een systematisch falen van de kerkleiding naar voren. Sinds de 90er-jaren waren er geruchten en aan-wijzingen van zware morele misstappen door de toenmalig Bisschop; daartoe behoort ook machtsmisbruik om zo (jong)volwassen seminaristen en geestelijken tot sexuele handelingen te dwingen.

Johannes Paulus II wordt in zijn geboorteland Polen door Katholieken zeer vereert. Aan hem wordt de val van de communistische regimes in Oost-Europa in 1989 toegeschreven. In 2014 sprak Paus Franciscus hem Heilig.

Geef een reactie op dit artikel