Paus benoemt Vice-Camerlengo

 -VATICAANSTAD- (VN) Wanneer een Paus sterft of aftreedt krijgt hij een sleutelrol: de Camerlengo. Der Pauselijke kamerheer krijgt nu ondersteuning van een plaatsvervanger, die functie is nu door de Paus met een nieuwe man ingevuld.

Paus Franciscus heeft de Braziliaan Ilson de Jesus Montanari (60) tot Vice-Camerlengo benoemd.

De Curiebisschop was werkzaam als secretaris bij de Congregatie voor de Bisschoppen, aldus het Vaticaan. De Vice-Camerlengo neemt bijzondere en diverse taken op zich tijdens de Sede Vacante na de dood of terugtreden van een Paus. Zo ondersteunt hij de Camerlengo (Kamerheer), wanneer deze de dood van een Pontifex officieel vast stelt en de Pauselijke verblijven verzegelt.

Een andere taak van een Camerlengo is de voorbereiding van een Conclaaf (pausverkiezing) en het beheer over de Pauselijke nalatenschap tijdens de Sede Vacante. Op dit moment is Kardinaal Kevin Farrell (72) de Pauselijke Camerlengo, hij is de eerste VS-Amerikaan op deze post. De in 2014 tot Vice-Camerlengo benoemde Giampiero Gloder (61) is sinds oktober Nuntius op Cuba, waardoor zijn functie vacant werd.

Ilson de Jesus Montanari studeerde rechten en economie in Brazilië, en theologie aan de pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome. Hij werd op 18 augustus 1989 tot Priester gewijd. Van 1990 tot 1994 doceerde hij theologie aan het seninarie van Uberaba. Van 1993 tot 2002 was hij Kanselier, en daarna Pastoraal coördinator, van het Aartsbisdom Ribeirão preto. Daarna werd hij Bisschoppelijk vicaris.

In 2008 trad hij in dienst van de Curie, waar hij werkte bij de Congregatie voor de Bisschoppen. Op 12 oktober 2013 werd hij benoemd tot secretaris van deze congregatie, en tot titulair Aartsbisschop van Caput Cilla; zijn bisschopswijding vond plaats op 7 november 2013. Traditioneel is deze functionaris ook secretaris van het College van Kardinalen. Op 28 januari 2014 werd hij als zodanig benoemd.

Geef een reactie op dit artikel