Paus Franciscus: “Bidden voor bootvluchtelingen”

  -VATICAANSTAD- (KNA/Vaticaan Media) )Paus Franciscus is gisteren voorgegaan in de Sint Pieter in een Heilige Mis samen met voormalige bootvluchtelingen en hun redders.

Daarbij wees de Heilige vader met opgeheven vinger naar de leefomstandigheden in opvangkampen en bad hij voor de slachtoffers van de Middellandse Zee. Naar de Mis kwamen volgens een Vaticaanwoord-voerder 250 uitgezochte personen. De media waren even niet welkom; de Mis werd echter wel rechtstreeks uitgezonden door Vaticaan Media (zie video onder).

De Paus herinnerde in zijn preek aan de optie van Jezus voor de laatsten. Zij moeten als het om naastenliefde gaat voorop staan. “De laatsten, dat zijn zij, die voor de gek gehouden en verlaten zijn, om in de woestijn te sterven; de laatsten zijn zij, die in kampen folter, misbruik en mishandeling moesten ondergaan; de laatsten zijn zij, die de de hoge golven van de zee trotseren; de laatsten zijn zij, die veel te lang in AZC’s zitten, in plaats van hun opvang als tijdelijk te ondergaan.”

Ieder mens heeft recht op “de warmte van een eigen huis en vaderland”, zo de Paus. Voor God is niemand vreemd of uitgesloten. Voor alle Christenen bad Franciscus om een “liefdevol en groot hart jegens de armen en gekwelden”. Het gaat niet alleen om migranten, zei hij in zijn preek. Migranten zijn op de eerste plaats mensen; gelijktijdig staan zij symbool voor allen, “die door de geglobaliseerde samenleving als afval gezien worden”.

In de voorbede baden gelovigen in diverse talen, dat de kerk “voor iedereen en overal een veilige en open haven” is. En: “Heer Jezus, zegen de helpers op de Middellandse Zee en laat bij een ieder van ons de kracht om de waarheid te erkennen en respect voor ieder medemens te hebben groeien.”

Dat de pers ‘buiten de Kerkdeur’ werd gehouden had een reden. De Paus wilde een intieme Mis om hen, die zijn omgekomen tijdens hun vlucht, te gedenken. Franciscus gebruikte tijdens de Mis een bijzondere staf, gemaakt uit stukken hout van gezonken vluchtelingenbootjes.

Op 8 juli 2013 heeft de Paus de verdronken vluchtelingen herdacht in de haven van Lampedusa. Het was het eerste binnenlandse bezoek van de Paus die toen nog maar een paar maanden daarvoor tot Paus was gekozen.

Geef een reactie op dit artikel