Paus: “Geklets is erger dan Corona”

Grootste kwaadspreker van allen is de duivel !

-Vaticaanstad- (KNA)  Geklets en roddel zijn volgens de Paus “een erger virus dan Covid-19”. Tijdens het middaggebed, afgelopen zondag, op het Sint Pietersplein waarschuwde hij er voor, de kerk door laster niet te splitsen. “In smeek jullie, laat ons niet kwaad spreken”, aldus de Pontifex. Want de grootste kwaadspreker van allen is de duivel, die daardoor onenigheid onder de mensen zaait.

In plaats daarvan gaf Franciscus het advies, het voorbeeld van Jezus te volgen. Mocht een medemens van het rechte pad geraken en fouten begaan, dan kiest Jezus voor een “pedagogie van het terugwinnen”. Dit berust uiteraard op discretie. Het is te allen tijde beter, een broeder of zuster onder vier ogen te berispen, dan een zonde breed in de openbaarheid cq. publiciteit te brengen. Met een dergelijke maatregel “sluit je je hart”, zo waarschuwde de Paus.

Geef een reactie op dit artikel