Paus: “Hou Diakens weg van het Altaar”

-VATICAANSTAD- (RED/ADN/VN)Paus Franciscus heeft zich opmerkelijk kritisch uitgelaten over de veel te liturgische invulling van de Diakens. Het is volgens hem niet de bedoeling dat Diakens “eersteklasmisdienaars of tweederangspriesters” zijn. Dat zei de Heilige Vader in een toespraak tot het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven, luister hieronder.

Paus Franciscus adviseerde zijn Bisschoppen om “Diakens uit de buurt van het altaar te houden”, opdat zij geen “gemankeerde Priesters” worden. Zij zouden er beter aan doen zich te concentreren op hun eigenlijke dienst en taken.

Paus: “leken niet te clericaliseren”.

Over de kwestie van leidinggevende posities van vrouwen zei de Paus dat vrouwen een grotere rol moeten gaan vervullen in het bestuur van de Kerk. “Wij moeten ervoor zorgen dat vrouwen  worden opgenomen in zowel adviserende functies als in bestuursposities. Altijd rekening houdend met de realiteit: de plaats van de vrouw in de kerk is niet alleen voor de functionaliteit. Ja, natuurlijk kan zij ook hoofd van een Dicasterie zijn.

Franciscus benadrukte dat vooral de raadgevende taak van vrouwen erg belangrijk is. Dat bleek volgens hem bijvoorbeeld uit het topberaad over misbruik eerder dit jaar. “Zij lieten toen een ander geluid horen en gaven blijk van een andere manier van kijken en denken. Dat was een verrijkend moment.”

De aanleiding voor de toespraak was de eerste plenaire vergadering van het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven. Deze fusieorganisatie binnen de Romeinse Curie werd in het najaar van 2016 in het leven geroepen in het kader van de herstructurering van het Pauselijk bestuursapparaat. Het Dicasterie staat onder leiding van de Amerikaanse Kardinaal Kevin Farrell.

Geef een reactie op dit artikel