Paus man van het jaar 2019 bij Forbes

 Het zakenblad Forbes, dat al 101 jaar op de markt is, is een van ‘s werelds meest succesvolle zakelijke tijdschriften. Opgericht in 1917 in New York, en tot op de dag van vandaag is een lid van de Forbes-familie hoofdredacteur van het tijdschrift.

Naast de Engelse editie zijn er nog zeven andere edities in andere talen. Forbes is het meest bekend door zijn ranglijst van de rijkste en meest invloedrijke mensen ter wereld. Sinds 2017 is er ook een Italiaanse editie. Die plaatst Paus Franciscus nu op de voorpagina van de eerste uitgave van het jaar 2019, die vandaag 31 december wordt uitgebracht.

De verkiezing van Paus Franciscus tot man van het nieuwe jaar is enigszins verbazingwekkend, omdat de leider van de Christelijke wereld net een turbulent jaar heeft gehad vanwege de schandalen rond seksueel misbruik. Forbes rechtvaardigt dit alles door te kijken naar de afhandeling door de Paus van de schandalen  en niet naar de omvang of inhoud der schandalen.

Direct aan het begin van 2018 veroorzaakte de zaak rond Bisschop Barros in Chili internationale kritiek richting Franciscus. Toen de ‘affaire’ Chili in juni redelijk onder controle was, moest Franciscus de Amerikaanse Kardinaal McCarrick de Kardinaals-titel afnemen. Hij moest ook de rechterhand van een van zijn naaste vertrouwelingen, Kardinaal Maradiaga, ontslaan als hulpbisschop. De redenen hadden telkens van doen met een homoseksueel dubbelleven en seksueel misbruik van seminaristen en priesters.

In augustus heeft het misbruikrapport van Pennsylvania de kerk in de VS volledig in een negatief daglicht geplaatst. De openbare aanklagers van bijna alle Amerikaanse staten willen aanklachten tegen de kerk indienen. Op 26 augustus presenteerde de voormalige Nuntius een dossier over de situatie in de Verenigde Staten, erop wijzend dat hij Paus Franciscus al in juni 2013 had ingelicht over het dubbelleven van McCarrick, zonder dat hij er iets aan had gedaan. Integendeel, hij maakte McCarrick tot zijn vertrouweling en benoemde Bisschoppen in de Verenigde Staten op zijn voorspraak. Sindsdien zwijgt Paus Franciscus over de aantijgingen.

Symboolfiguur voor „filantropen en weldoeners“

Forbes toont op de voorpagina een foto van Paus Franciscus, die de toeschouwer een handkus lijkt te willen geven. Hieronder staat de kop:

“Deel het goede. Wanneer rijkdom filantropie wordt “.

Forbes noemt Paus Franciscus als een ‘symboolfiguur’ rond het thema ‘naastenliefde en filantropie’.

Volgens het zakenblad gaf de verkiezing van de eerste Paus uit de Jezuïetenorde “veel kracht” aan diegenen die liefdadigheid een belangrijke zaak vinden.

“De Angelsaksische cultuur heeft filantropie en naastenliefde tot een ware zin des levens gemaakt”, zegt Forbes. Degenen die een “fortuin” hebben gemaakt, moeten “een deel ervan teruggeven aan de maatschappij”.

In de VS wordt jaarlijks $ 300 miljard gedoneerd, ‘een kolossale som’, die met forse belastingvoordelen voor de gevers gepaard gaat. Duitsers, Britten en Italianen doneren het meest in Europa. De Italianen tenslotte, zelfs 10 miljard dollar, zo het zakenmagazine.

Bron: Forbes. Foto: Forbes

Geef een reactie op dit artikel