Paus: “Samen voorwaarts of stilstaan”

Paus: “Het is vandaag de dag niet langer mogelijk voor een Christen, om alleen te blijven in zijn denominatie. Of wij gaan samen vooruit, of wij staan stil”.
Maandag 16 mei 2022 -06:43 – Bron: Redactie kerk/VN/KNA – Beeld: Publiek domein
 -Vaticaanstad- Volgens de Paus blijft verdeeldheid onder Christenen politieke en militaire conflicten aanwakkeren. Hij zei dit voor de Algemene Vergadering van de Vaticaanse Raad voor de Oecumene en gaf tevens een waarschuwing af.

“Degenen die, uit gewoonte of berusting, de verdeeldheid tussen Christenen negeren, ondergaan de verontreiniging van harten, wat een vruchtbare voedingsbodem is voor conflicten”, zei de Paus. Met het oog op de oorlog in Oekraïne zouden alle kerken zich moeten afvragen wat zij hebben gedaan en nog kunnen doen om bij te dragen aan een vreedzame wereldgemeenschap. De Oecumenische beweging, vervolgde Franciscus, werd gedreven door het inzicht dat denominaties vaak hadden bijgedragen tot politieke en militaire onenigheid.

Gods hulp

Gezien de barbaarsheid van de oorlog in Oekraïne moet dit verlangen opnieuw worden gekoesterd. De Christelijke vredesboodschap kan alleen geloofwaardig zijn “als deze wordt verkondigd door Christenen die zich eindelijk hebben verzoend in Jezus, de Vredevorst”. Christelijke liefde en broederschap moeten “over de grenzen van de eigen denominatie en nationaliteit gaan”. Overigens heeft de pandemie aangetoond dat alle Christenen dezelfde kwetsbaarheid delen en alleen op Gods hulp kunnen vertrouwen.

Deze gemeenschappelijke zwakte heeft Christenen dichter bij elkaar gebracht. Deze ervaring mag niet verloren gaan in een verdere oecumenische dialoog. “Het is vandaag de dag niet langer mogelijk voor een Christen, om alleen te blijven in zijn denominatie. Of wij gaan samen vooruit, of wij staan stil”, waarschuwde de Paus.

Voor het eerst namen vertegenwoordigers van andere denominaties – zij het online – deel aan de beraadslagingen van de Pauselijke Oecumenische Raad, die sinds dinsdag in het Vaticaan bijeen is. Zij spraken onder andere over één gezamenlijke Paasdatum voor de Oosterse en Westerse kerken en over het aanstaande 1700-jarig jubileum van het concilie van Nicea (3225 n.Chr.).

 

 

Geef een reactie op dit artikel