Paus waarschuwt Non: “Niet bijten”!

De Non wilde een kusje op de wang….en die kreeg zij
-VATICAANSTAD-(Springer/ADN) Zijn populariteit is niet te stuiten. Een week geleden werd de Paus nog bijna over een hek getrokken en moest hij letterlijk een vrouw van zich af slaan. Gisteren tijdens de wekelijkse audiëntie moest Paus Franciscus een opgewonden Non eerst een waarschuwing geven alvorens haar een kus op de wang te geven.

„Ik ga U kussen, maar U moet rustig blijven! Niet bijten!“, zei de 83-jarige, voordat hij zich, tijdens de wekelijkse audiëntie in de enorme mensenmenigte in de directe omgeving van de Kloosterzuster waagde. Zij had kort daarvoor luid geroepen: „Lang leve de Paus!“ Toen gaf Franciscus haar een kus op de wang.

De humoristische benadering van de Non was een duidelijke verwijzing naar het gebeuren op Oud en Nieuw, toen de heilige Vader zich met een ongewoon ruwe houding op het Sint Pietersplein van een gelovige losrukte, toen deze zijn arm niet los wilde laten, zie video onder.

 

One Comment

 1. edwin vissers

  Het komt erop aan, nu meer dan ooit!

  Ik kan niet meer zwijgen en toezien hoe de Katholieke Kerk van binnen uit vernield wordt door haar hoogste vertegenwoordigers. Na meer dan 2000 jaar wordt ons dierbare geloof in de ENIGE, WARE, KATHOLIEKE KERK door het slijk gehaald. We worden als traditionele gelovigen uitgespuugd, bespot en vernederd door onze eigen bisschoppen, kardinalen en zelfs door U, Eminentie. Er worden wereldwijd miljoenen christenen vermoord voor hun geloof en het Vaticaan zwijgt!

  Met Amoris Laetitia hebt U de onverbreekbaarheid van het Huwelijk op de helling gezet. Gescheiden mannen en vrouwen, die ondanks alles hun huwelijksbelofte trouw zijn gebleven, hebt U het mes in de rug gestoken.

  Ik heb bisschoppen, priesters en diakens over heel België aangeschreven over de ware intenties van de Amazonesynode; namelijk het willen openstellen van het Priesterschap voor gehuwde mannen mettertijd ook voor vrouwen, de wens van een definitieve breuk met de Apostolische Traditie en het uiteindelijke doel… de vernietiging van de Katholieke Kerk!

  De H. Schrift, het Woord van God, wordt vals geïnterpreteerd, missionering wordt als overbodig, ja als opdringerig bestempeld. De H. Communie verwordt in de meeste Novus Ordo missen tot een broodmaaltijd. Afgoderij in de vorm van Pachamama wordt open en bloot geëtaleerd in het Vaticaan.

  De H. Maagd Maria wordt niet beschouwd als Medeverlosseres, de Hel zou niet bestaan, Christus zou niet verrezen zijn, sodomie zou geen zware zonde zijn, gelovigen moeten zich openstellen voor vernieuwing binnen de Leer van de Kerk…

  De ware Apostelen worden doodgezwegen, afgedankt, vervangen door anti-apostelen…

  Het hoeft geen betoog, dat het Vaticaan erop aanstuurt de weg vrij te maken voor een Eén-wereld-religie, wat de afbraak van de Katholieke Kerk impliceert!

  “Een God die niemand vreest, verwordt snel tot een God aan wie niemand denkt.”

  Men gebruikt het extreem krachtige wapen van de gehoorzaamheid, om van ons, trouwe katholieken, protestanten te maken. We worden beetje bij beetje uitgenodigd, van kleine gehoorzaamheid naar kleine gehoorzaamheid, van valse nederigheid tot valse wroeging, van bedrieglijke naastenliefde tot misleidende dubbelzinnigheid, waarvan een “ja” een “nee” en een “nee” een “ja” is. We worden uitgenodigd om te doen alsof we goede katholieken blijven terwijl we ondertussen geheel protestants worden! (uit AA1025: Memoires van een Anti-Apostel)

  Er wordt aangestuurd op een Universele kerk, die zal uitmonden in atheïsme, de doelstelling van de Vrijmetselarij en het communisme, die in het Vaticaan zijn binnengedrongen. De ophemeling van de mens komt in de plaats van de aanbidding van de Almachtige God. Satans ultieme wens, want zonder God is de mens VERLOREN, VOOR EEUWIG!

  Paus Pius X waarschuwde:

  “By many roads Modernism leads to atheism and to the annihilation of all religion. The error of Protestantism made the first step on this path, that of Modernism makes the second, atheism makes the next…”

  Het is duidelijk dat het kwaad al grotendeels geschied is. De meeste gelovigen volgen diegene, die op de Stoel van Petrus zit, zonder in vraag te stellen of wat hij zegt, strookt met wat God van ons vraagt. De kracht van de blinde gehoorzaamheid wordt duidelijk misbruikt voor andere doeleinden.

  Eminentie, waarom hebt U Christus verlaten, Zijn Bruid de H. Katholieke Kerk en haar gelovigen?

  Dankzij de moed van enkele Gods getrouwe kardinalen, aartsbisschoppen, bisschoppen, priesters en medegelovigen heb ik de kracht gevonden om U aan te schrijven en verzet ik mij tegen het Kwaad dat zich genesteld heeft in de schoot van de Katholieke Kerk, het Vaticaan.

  Indien U verlangt dat wij U gehoorzamen, is het dan niet onze plicht te verlangen dat U God gehoorzaamt? Gehoorzaamheid aan Hem die voor ons gestorven is op het Kruis, zodat wij deelachtig kunnen zijn aan Zijn Hemels Koninkrijk?

  Wij zullen allen, zonder uitzondering, berecht worden naarmate wij God trouw zijn gebleven en in de mate waarin wij Hem bemind hebben…

  Ik hoop en bid dat U zich bekeert… de Eindstrijd tussen Goed en Kwaad is volop aan gang!

  Wij zullen strijden met God en de H. Maagd Maria aan onze zijde!

  ”Verheven Koningin der Hemelen en Vorstin van alle Engelen,

  Gij die van God de macht en de opdracht hebt ontvangen om de kop van Satan te verpletteren,
  wij vragen U ootmoedig: zend de hemelse legerscharen,
  opdat zij onder Uw bevel de duivelen achtervolgen, hen overal bestrijden,
  hun overmoed bedwingen en hen naar de afgrond terugdrijven!”

Geef een reactie op dit artikel